Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
 Tin nổi bật
/pbgdpl
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/
 https://lltptructuyen.moj.gov.vn/dienbien
 Niêm yết Đấu giá tài sản

Niêm yết Đấu giá tài sản

Ngày 26/6/2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 94/TB -TTDVĐGTS Thông báo đấu...
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 338.170
Online: 11
Đánh giá hài lòng
Đánh giá sự hài lòng giải quyết thủ tục hành chính Bộ phận 1 cửa
26 người đã bình chọn
°