Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Danh sách Luật sư đang hành nghề trên địa bàn tỉnh Điện Biên    
                 
Stt Họ và Tên Năm sinh Dân
tộc
Thường trú Chứng chỉ hành nghề - Thẻ Luật sư Địa điểm
hành nghề
Ghi chú  
 
1 Vũ Bường 3/14/1949 Kinh  SN 95 - tổ 11 
Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
1624/TP/LSCCHN
06/08/2002
Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên PGĐ STP  
2 Đỗ Thế Điệp 10/20/1946 Kinh Tổ 16
Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
3165/TP/LSCCHN
23/10/2006
Thành phố Điện Biên Phủ TAND   
3 Nguyễn Trần Dễ 1/1/1951 Kinh SN 276 - tổ 10
P. Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
7935/TP/LSCCHN
21/4/2011
Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên Chánh án
TP ĐBP
 
4 Đặng Xuân Ưu 4/24/1954 Kinh Tổ 16
Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
9843/TP/LSCCHN
07/6/2013
Thành phố Điện Biên Phủ CAT  
5 Phùng Việt Hoa 12/2/1954 Thái Tổ 5
TT.Mường Chà, H. Mường Chà, Điện Biên
11035/TP/LSCCHN
29/9/2014
Thành phố Điện Biên Phủ VKS
Mường Chà
 
6 Trần Văn Liệu  10/20/1954 Kinh Tổ 5
P.Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
11691/TP/CCHN
25/5/2015
Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên Chánh án Mưởng Ảng  
7 Nguyễn Quang Khai 4/20/1953 Kinh Tổ 1
P.Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
11676/TP/LS
25/5/2015
Thành phố Điện Biên Phủ Công đoàn
Sở NN&PTNT
 
8 Lê Thị Xuân 1/1/1955 Kinh Tổ 5
Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên
11677/TP/LSCCHN
25/5/2017
Thành phố Điện Biên Phủ Công đoàn
Dân chính Đảng
 
9 Pờ Go Loòng 2/9/1958 Hà Nhì Tổ 01 huyện Mường Nhé, Điện Biên 10391/LS Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên Chánh án Mưởng Nhé  
10 Phạm Việt Long  4/16/1976 Kinh P519-C16, P Thanh Xuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội 3193/TP/LSCCHN
29/12/2006
Thành phố Điện Biên Phủ    
11 Bùi Thị Thanh Huyền 4/14/1978 Kinh xã Thanh Xương, H. Điện Biên, Điện Biên 10645/TP/LSCCHN
12/5/2014
Thành phố Điện Biên Phủ    
12 Nguyễn Thị Kim Ngân  7/9/1966 Kinh Thôn C4, Thanh Hưng, H. Điện Biên, Điện Biên 13634/TP/LS-CCHN
27/10/2016
Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên  phó Chánh án
Điện Biên Đông
 
13 Bùi Đình Minh 8/31/1958 Kinh  Phố 5 -P. Him Lam, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên 13683/TP/LS-CCHN
 ngày 28/11/2016
Thành phố Điện Biên Phủ CAT  
14 Lê Đình Thu 26/9/1960 Kinh Tổ 4 - P. Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên 14568/TP/LS-CCHN
20/10/2017
Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên GĐ STP  
15 Hoàng Tiến Ngọ 1/3/1955 Kinh Tổ 1 - P. Noong Bua 14486/TP/LS-CCHN
20/10/2017
Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên GĐ TTTGPL  
16 Nguyễn Thị Phượng 20/6/1963 Kinh Thôn C4, xã Thanh
Hưng, H.Điện Biên, Điện Biên
1626/TP/LS-CCHN
17/12/2018
Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên PGĐ STP  
17 Nguyễn Văn Thắng 5/9/1958 Kinh P. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên 16111/TP/LS-CCHN
13/11/2018
Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên phó
Chánh án tòa hình sự - TAND tỉnh
 
18 Lò Thị Xuyến 5/4/1964 Thái P. Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên 16943/TP/LS-CCHN
11/7/2019
Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên thẩm phán, TAND tỉnh  
19 Quàng Văn Liêm 19/10/1959 Kinh Phố 5, P. Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 17590/TP/LS-CCHN   27/12/2019 Thành phố Điện Biên Phủ Nguyên Phó chánh án TAND tỉnh  
20 Nguyến Thị Thương 10/4/1955 Kinh Tuần Giáo, Điện Biên 18243/TP/LS/CCHN     29/5/2020 Thành phố Điện Biên Phủ NguyênChánh án  
21 Triệu Thị Hồng 8/28/1963 Nùng P. Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, Điện Biên 16734/TP-LS-CCHN     05/03/2019 Thành phố Điện Biên Phủ Trưởng phòng GQKNTC VKSND tỉnh Điện Biên  
22 Nguyễn Thị Bao 8/15/1958 Kinh số nhà 276, Tổ dân phố 9, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 19140/TP/LS-CCHN    13/11/2020 Thành phố Điện Biên Phủ Thẩm phán, Phó Chánh tòa Dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
                 
                 
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.629
Online: 41