Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Thiệm

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0215.3825751

Email:

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thu Hằng

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0215.3825751

Email:

Chuyên viên: Trần Đình Cường

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0215.3825751

Email:

Chuyên viên: Vũ Ái Lê

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0215.3825751

Email:

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 


 

 

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 116.581
Online: 6