Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thu Hằng

Trình độ chuyên môn: cử nhân Luật 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0215.3825751

Email:

 

Chuyên viên:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại:

Email:

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Công chứng số 01 tỉnh Điện Biên

         

          Địa điểm trụ sở: Tổ dân phố 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

          Điện Thoại: 02153 .825.751 hoặc 0941.098.199

          1-CƠ CẤU TỔ CHỨC:

          Phòng Công chứng số 1 tỉnh Điện Biên được thành lập theo QĐ số 36/QĐ-UB ngày 23/02/1994 của UBND tỉnh Lai Châu.

          Tổng số cán bộ, viên chức của Phòng gồm 08 người Trong đó có: Trưởng phòng; 02 Phó Trưởng phòng;  04 công chứng viên và  03 chuyên viên làm công tác nghiệp vụ, kế toán, lưu trữ, thu phí, hành chính và văn thư…

           Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Thiệm

           Điện thoại cơ quan: 02153.825.751

          2-VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

            Phòng Công chứng số 1 tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp về công tác công chứng chứng thực. Phòng Công chứng số 1 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng,

Phòng Công chứng có chức năng thực hiện chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng, chứng thực.

          3- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

         -  Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng đề án, kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác công chứng tại địa phương.

          -  Công chứng các hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng như: 

          + Công chứng hợp đồng mua bán, vay, mượn, thế chấp, cầm cố tài sản;

          + Công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất và nhà ở;

          + Công chứng hợp đồng cho thuê, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

          + Công chứng thỏa thuận phân chia, nhập và xác nhận tài sản của vợ, chồng;

          + Công chứng di chúc, khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản, từ chối nhận di sản, nhận lưu giữ di chúc;

          + Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền;

          + Công chứng bản dịch các giấy tờ văn bản từ tiếng việt xang tiếng nước ngoài và từ tiếng nước ngoài xang tiếng việt.

          + Công chứng hợp đồng giao dịch khác…theo quy định của pháp luật.

          - Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bảo sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

          - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu, chi và báo cáo thanh quyết toán tài chính hàng năm theo quy định.

          - Quản lý công tác tổ chức, lưu trữ hồ sơ công chứng, quản lý sử dụng tài sản của đơn vị theo đúng quy định.

         - Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

         - Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng do Giám đốc Sở Tư pháp giao.

          Phí công chứng, thù lao công chứng thu theo quy định của pháp luật được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Phòng.

          4-THỜI GIAN LÀM VIỆC:

          Phòng Công chứng số 1 tỉnh Điện Biên làm việc liên tục từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần:

         - Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

         - Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

         - Công chứng các giao dịch ngoài trụ sở, ngoài giờ làm việc do khách hàng yêu cầu thực hiện theo quy định của Luật công chứng.

 

 

 


 

 

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.260
Online: 63