Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên

Số Quyết định thành lập: 61/QĐ-UBND

Ngày thành lập: 05/10/1999

Địa chỉ: Tổ 12, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215.3827.080/3826.480 - Gmail: trogiupphaply.dienbien@gmail.com

Đường dây nóng trợ giúp pháp lý:0215.3.83.82.82

2. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2

Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Đt: 0215.3842.556 - Gmail: tgplso02@gmail.com

3. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3

Địa chỉ: Bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Điên thoại: 0215.3506.376 - Gmail: tgplso03@gmail.com

4. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 5

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Đt: 0215.3740.788 - Gmail: tgplso05@gmail.com

II. DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Stt

Họ và tên

Điện thoại/Email/Gmail

Trợ giúp viên pháp lý (08)

1

Đỗ Xuân Toán

ĐT: 0948.979.000

Email: toandxtgpl@yahoo.com.vn

2

Lê Thị Diệu

ĐT: 0949.407.387

Gmail: minhkiendienbien2015@gmail.com

3

Trần Thị Sáu

ĐT: 0944.807.537

Gmail: sautgpl@gmail.com

4

Lò Thị Khánh Hà

ĐT: 0978.951.249

Gmail: songha.songtu@gmail.com

5

Lê Thị Thúy An

ĐT: 0988.747.678

Gmail: anltt@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

ĐT: 0941.050.340/0968.530.602

Gmail: huyenntt.stp@gmail.com

7

Lường Thị Thơm

ĐT: 0986.442.384

Gmail: thom0308@gmail.com

8

Lường Văn Bình

0944.086.436

Gmail: binhstpdb@gmail.com

Luật sư thực hiện TGPL theo hợp đồng với Trung tâm TGPL (14)

1

Phùng Việt Hoa

ĐT: 0946.056.228

2

Pờ Go Lòong

ĐT: 0945.957.059

Gmail: pogolongtamn@gmail.com

3

Lê Đình Thu

ĐT: 0912.676.595

Gmail: ledinhthu.stp@gmail.com

4

Nguyễn Quang Khai

ĐT: 0834.629.187/0982.507.299

5

Lê Thị Xuân

ĐT: 0839.158.108

6

Nguyễn Thị Kim Ngân

ĐT: 0944.302.529/0989.166.809

7

Hoàng Tiến Ngọ

ĐT: 0904.001.458

8

Nguyễn Trần Dễ

ĐT: 0915.664.279

9

Bùi Đình Minh

ĐT: 0975.401.915/0912.131.375

10

Nguyễn Thị Phượng

ĐT: 0946.068.698

Gmail: phuongntpgd@gmail.com

11

Lò Thị Xuyến

ĐT: 0945.972.419

12

Nguyễn Thị Thương

ĐT: 0916.305.966

Gmail: nguyenthithuongtoaan@gmail.com

13

Triệu Thị Hồng

ĐT: 0858.964.079

14

Quàng Văn Liêm

ĐT: 0828.101.959

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.849
Online: 38