Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

                 

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Cập nhật đến ngày 19/7/2022

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chứng chỉ hành nghề đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản đang hành nghề

Số thẻ đấu giá viên

1

Nguyễn Thị Dung

19/12/1959

Tổ dân phố 1, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Số 100/TP/CCHN-ĐG do Bộ Tư pháp cấp theo Quyết định số 754/QĐ-BTP ngày 29/5/2017

Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên

Số 01/ĐGV

2

Nguyễn Văn Khánh

03/4/1984

Đội 4b, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Số 1008/TP/CCHN-ĐG do Bộ Tư pháp cấp theo Quyết định số 2881/QĐ-BTP ngày 27/10/2014

Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên

Số 02/ĐGV

3

Hoàng Thị Thu Quỳnh

10/02/1979

Đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Số 2047/TP/CCHN-ĐG do Bộ Tư pháp cấp theo Quyết định số 1551/QĐ-BTP ngày 25/9/2017

Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên

Số 03/ĐGV

4

Nông Quang Thắng

10/6/1982

Tổ dân phố 7, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Số 2214/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp theo Quyết định số 1554/QĐ-BTP ngày 15/7/2022

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Số 04/ĐGV

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.201
Online: 89