Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

                                                                                                                                            
DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
STT HỌ VÀ TÊN Ngày Tháng Năm Sinh Hộ khẩu thường trú Quyết Định Cấp CCHN Đấu Giá Số CCHN Tổ chức đấu giá tài sản đang hành nghề
1 Nguyễn Thị Ngư 07/01/1969 Tổ dân phố 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Quyết định số 2422/QĐ-BTP ngày 30/9/2013 792/TP/ĐG-CCHN Trung tâm DV Đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên
2 Nguyễn Văn Khánh 03/4/1984 Đội 4b, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Quyết định số 2881/QĐ-BTP ngày 27/10/2014 1008/TP/CCHN-ĐG Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên
3 Nguyễn Thị Dung 19/12/1959 Tổ dân phố 1, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Quyết định số 754/QĐ-BTP ngày 29/5/2017 100/TP/CCHN-ĐG Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên
4 Hoàng Thị Thu Quỳnh 10/02/1979 Đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Quyết định số 1551/QĐ-BTP ngày 25/9/2017 2047/TP/CCHN-ĐG Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 255.398
Online: 26