Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 24/11/2017; Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 26/8/2019;

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ

chuyên môn

01

Phạm Đình Quế

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

02

Phạm Văn Nam

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

03

Đỗ Minh Hưởng

Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự khu vực 23 - Quân khu 2

Đại học Luật

04

Lường Văn Sương

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

05

Lường Văn Xuyên

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên

Đại học Báo chí

06

Lê Hoài Nam

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

07

Lò Thị Luyến

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

08

Lê Quang Nhuận

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Đại học Cảnh sát

09

Nguyễn Thị Phượng

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Điện Biên

 

Đại học Luật

Thạc sỹ Phương pháp sư phạm hành chính

10

Trần Thanh Hưng

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ Luật

11

Trần Thanh Kiên

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

Đại học Xây dựng

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

12

Bùi Văn Luyện

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Đại học Xây dựng

13

Tráng A Tủa

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ Luật

14

Nguyễn Trọng Việt

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự khu vực 23-Quân khu 2

Đại học Luật

15

Phạm Bá Lanh

Đại tá, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

Đại học Biên phòng

16

Lê Đình Tuyên

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

17

Nguyễn Hùng Cường

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

Đại học Báo chí

18

Lê Văn Quang

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Kỹ sư Hóa

19

Đỗ Thị Luyến

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

20

Phạm Tư  Giáo

Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Đại học Tài chính

21

Chu Thùy Liên

Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Đại học Sư phạm

22

Nguyễn Thanh Tuyền

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ Luật

23

Giàng Trọng Bình

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

24

Hà Thị Tươi

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

Đại học Quản lý giáo dục

25

Mào Thị Bạn

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

26

Bùi Quang Phục

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

27

Hoàng Văn Dưỡng

Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Đại học Kinh tế

28

Vũ Minh Hồng

Trưởng phòng Cải cách Hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Đại học Sư phạm

29

Nguyễn Thị Thúy Nga

Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

30

Lê Thị Nhung

Chuyên viên Văn phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

31

Bùi Thị Thanh Bình

Phó trưởng Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

32

Nguyễn Quốc Phong

Trưởng phòng, Thanh tra tỉnh Điện Biên

Đại học Kinh tế

33

Nguyễn Thị Tám

Trưởng Ban tổ chức, Liên Đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đại học Kinh tế

34

Nguyễn Thị Việt Hà

Phó chánh Văn phòng, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

35

Đinh Thị Kim Phượng

Trưởng Ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn Điện Biên

Đại học Luật

36

Vũ Như Quang

Liên đoàn lao động tỉnh

Đại học Luật

37

Phạm Minh Thủy

Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

Thạc sỹ Quản lý hành chính công

38

Nguyễn Thị Thúy Nhung

Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ Luật

39

Triệu Đình Ven

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Đại học Sư phạm

40

Nguyễn Ngọc Đông

Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Đại học Sư phạm

41

Lê Trọng Hiếu

Giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

42

Trần Ngọc Tuyên

Phó Giám đốc trung tâm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

43

Lê Anh Dũng

Chuyên viên, Bưu điện tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

44

Nguyễn Thị Linh Nhâm

Chuyên viên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

45

Lò Kiên Trinh

Phó phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Điện Biên

Đại học Luật, Tài chính

46

Phạm Ngọc Thiệm

Trưởng phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

47

Đỗ Xuân Toán

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ Luật

48

Nguyễn Thị Minh Hương

Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ Luật

49

Lê Anh Hưng

Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ Luật

50

Phạm Thị Thanh Thanh

Phó trưởng Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

51

Đỗ Thị Ngọc Hương

Phó trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

52

Giàng Thị Kía

Phó trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Đại học CTXH

Đại học Luật

53

Phí Văn Túc

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

54

Phạm Đức Chiến

Phó trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết Khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

55

Trần Ngọc Bản

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

56

Đỗ Thành Trung

Phó chánh Văn phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

57

Tô Hải Nam

Trợ lý Pháp chế, Văn phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên

Đại học KHXHNV (Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước)

58

Đặng Đức Biên

Trưởng phòng Thanh tra thuế, Cục thuế tỉnh Điện Biên

Đại học Kinh tế

59

Trần Ngọc Diệp

Thanh tra viên, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Đại học Luật, Đại học Kinh tế

60

Khương Mạnh Hùng

Trưởng ban Tuyên huấn, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

61

Nguyễn Thị Tuyết

Phó ban Tuyên huấn, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

Đại học Sư phạm

62

Trần Thị Thanh Phượng

Chi cục trưởng - Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

63

Hoàng Hữu Côn

Phó chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

64

Nguyễn Thị Phượng

Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

65

Phạm Văn Khiên

Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

66

Đường Thị Thu Hường

Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng - Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

67

Bùi Đồng Khởi

Chi cục phó Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông lâm

68

Đặng Thị Là

Phó trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

69

Chử Bá Huy

Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

70

Đỗ Thái Mỹ

Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

71

Hà Thị Thúy

Chi cục phó Chi cục QLCL, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

72

Nguyễn Thị Nhật

Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

73

Giàng Thị Hoa

Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

74

Trần Minh Quân

Kiểm lâm viên Phòng Thanh tra pháp chế - Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông lâm

75

Đoàn Thị Loan

Thanh tra chuyên ngành Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

76

Điêu Thị Thúy Hà

Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

77

Vũ Hoàng Việt

Chánh Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

Đại học Tài chính

78

Phạm Xuân Trường

Phó chánh thanh tra Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

Đại học Mỏ - Địa chất

79

Lường Thu Hiền

Phó trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ Luật

80

Dương Thị Thanh

Giám đốc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng,  Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

81

Nguyễn Hoàng Hiệp

Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Thể dục Thể thao

82

Hoàng Minh Phương

Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Quản lý văn hóa

83

Đào Duy Trình

Phó phòng Nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Lịch sử

84

Nguyễn Thị Loan

Phó phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Quản lý văn hóa

85

Dương Thị Chung

Phó phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Quản lý văn hóa dân tộc

86

Trần Văn Bình

Phó phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Thể dục thể thao

87

Phạm Văn Thăng

Phó phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học

88

Phạm Duy Linh

Phó phòng HTKT. QLN&TTBĐS, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Đại học Xây dựng

89

Trần Ngọc Sơn

Chuyên viên, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên

Đại học Sư phạm

90

Lò Văn Khụt

Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

91

Nguyễn Ngọc Thanh

Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

92

Vũ Tiến Dũng

Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Tiến sĩ Luật

93

Lã Đăng Chiến

Đại tá, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

94

Phùng Ngọc Hoàng

Thượng tá, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

95

Nguyễn Ngọc Tùng

Thiếu tá, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

96

Vũ Văn Hưng

Thiếu tá, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

97

Bùi Hữu Thơi

Thượng tá, Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

98

Nguyễn Quý Khiêm

Đại tá, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

99

Bùi Tâm Long

Thiếu tá, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

100

Nguyễn Thanh Hảo

Trung tá, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

101

Nguyễn Hữu Thái

Thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

102

Bùi Đức Phúc

Trung tá, Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

103

Giàng A Mó

Trung tá, Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

104

Nguyễn Văn Thưởng

Trung tá, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

105

Lò Ngọc Hòa

Thượng tá, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

106

Đỗ Ngọc Minh

Trung tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

107

Sùng A Viện

Đại úy, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

108

Đinh Thanh Sơn

Thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

109

Nguyễn Duy Thái

Thượng tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

110

Trần Văn Vang

Thượng tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

111

Nguyễn Thị Giang

Ủy viên, Thư ký Hội Luật gia tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

112

Phạm Sóng Hoàng Long

Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Đại học Tài chính

113

Đỗ Ngọc Tuấn

Phó phụ trách Phòng Thanh tra – Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Đại học

114

Nhâm Văn Mạnh

Thượng tá, Phó chủ nhiệm Chính trị - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

Đại học

115

Nguyễn Đình Thắng

Chánh Thanh tra quốc phòng - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên

Chỉ huy tham mưu

116

Trần Hải Quân

Trợ lý Ban bảo vệ an ninh - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

117

Hà Lương Hồng

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ

118

Nguyễn Văn Hải

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

119

Lò Văn Thành

Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

120

Lò Văn Thuấn

Phó trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Chi cục Thủy Lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Thủy Lợi

121

Nguyễn Xuân Hải

Thanh tra viên, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 255.370
Online: 27