Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 

                   DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 24/11/2017; Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 26/8/2019; Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 27/4/2021; Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 05/5/2022  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ

chuyên môn

1

Phạm Đình Quế

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

2

Phạm Văn Nam

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

3

Đỗ Minh Hưởng

Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự khu vực 23 - Quân khu 2

Đại học Luật

4

Lường Văn Sương

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

5

Lường Văn Xuyên

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Điện Biên

Đại học Báo chí

6

Ngô Thanh Bình

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

7

Đặng Thành Huy

Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên

Đại học Sư phạm

8

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên

Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

9

Nguyễn Thị Phượng

 Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Điện Biên

Đại học Luật;Thạc sĩ  Phương pháp sư phạm hành chính

10

Lò Văn Khụt

Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

11

Vũ Tiến Dũng

Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Tiến sĩ Luật

12

Thiều Tất Phúc

Phó Giám đốc, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

13

Đỗ Xuân Toán

Phó Giám đốc, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

14

Trần Thanh Kiên

Phó Giám đốc, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

Đại học Xây dựng; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế

15

Nguyễn Trọng Việt

Viện trưởng, Viện kiểm sát Quân sự KV 23-Quân khu 2

Đại học Luật

16

Lê Đình Tuyên

Phó Giám đốc, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ quản lý kinh tế và chính sách

17

Nguyễn Hùng Cường

Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

Đại học Báo chí

18

Lê Văn Quang

Phó Giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Kỹ sư Hóa

19

Lầu Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đại học Sư phạm, Đại học Mở Hà Nội

20

Phạm Tư  Giáo

Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Đại học Tài chính

21

Nguyễn Mạnh Toàn

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Lâm nghiệp

22

Nguyễn Thanh Tuyền

Trưởng khoa Lý luận Chính trị, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

23

Giàng Trọng Bình

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật Kinh tế

24

Hà Thị Tươi

Phó Chủ tịch, Hội LHPN tỉnh Điện Biên

Đại học Quản lý giáo dục

25

Bùi Quang Phục

Phó Chủ tịch, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

26

Nguyễn Minh Lượng

Phó Giám đốc, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

27

Nguyễn Ngọc Thắng

Phó Giám đốc, Công an tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

28

Giàng Páo Sính

Phó Giám đốc, Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

29

Lê Đức Nghĩa

Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

Đại học Biên phòng

30

Nguyễn Đức Cảnh

Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

Đại học Biên phòng

31

Chử Thị Hải

Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Tiến sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật

32

Trần Văn Chiến

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

33

Nguyễn Thị Thúy Nga

Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

34

Triệu Thanh Hồng

Trưởng phòng, Phòng Dân tộc - Tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Đại học

35

Đào Cư Sơn

Trưởng phòng nghiệp vụ II, Thanh tra tỉnh Điện Biên

Đại học

36

Đinh Thị Kim Phượng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật, Hội LHPN tỉnh Điện Biên

Đại học Luật Kinh tế

37

Nguyễn Thị Định

Trưởng phòng, Phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

38

Nguyễn Thị Nhung

Chánh Thanh tra, Sở Công thương tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

39

Bùi Văn Thường

Trưởng phòng, Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ QLKT

40

Nguyễn Thị Hà Thu

Trưởng phòng, Phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục Kiểm lâm

tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

41

Lù Minh Phương

Trưởng phòng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

42

Tạ Văn Dương

Trưởng phòng, Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

43

Ngô Xuân Hương

Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

44

Cao Tiến Dũng

Trưởng phòng, Phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

45

Bùi Hữu Thơi

Thượng tá, Trưởng phòng, Phòng Công tác đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

46

Lê Thị Đào Nhung

Thanh tra viên, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Dược sỹ Chuyên khoa I

47

Nguyễn Hữu Thái

Thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

48

Bùi Đức Phúc

Trung tá, Trưởng phòng, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

49

Lã Đăng Chiến

Đại tá, Trưởng phòng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

50

Nguyễn Văn Thưởng

Trung tá, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

51

Nguyễn Đình Thắng

Chánh Thanh tra quốc phòng - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên

Chỉ huy tham mưu

52

Phùng Chí Quý

Trợ lý Pháp chế, Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên

Cử nhân Chỉ huy tham mưu

53

Nguyễn Thị Minh Hương

Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

54

Lê Anh Hưng

Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

55

Phí Văn Túc

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

56

Trần Ngọc Bản

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

57

Đặng Đức Biên

Trưởng phòng Thanh tra thuế, Cục thuế tỉnh Điện Biên

Đại học Kinh tế

58

Khương Mạnh Hùng

Trưởng ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

59

Lò Văn Thành

Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

60

Đoàn Trần Hiệp

Chánh Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

61

Đặng Thị Hồng Loan

Trưởng phòng Quản lý môi trường và Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

62

Đinh Thanh Sơn

Thượng tá, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

63

Đường Thị Thu Hường

Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng - Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

64

Đỗ Thái Mỹ

Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

65

Nguyễn Thị Phượng

Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

66

Hà Lương Hồng

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ

67

Dương Thị Thanh

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh,  Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

68

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Thể dục Thể thao

69

Bùi Khắc Thái

Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

Đại học Hành chính,

Đại học Luật

70

Phạm Thị Kim Oanh

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế,

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật

71

Lưu Quang Vũ

Trưởng phòng Đào tạo – Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

72

Đãi Thanh Phúc

Trưởng Khoa Luật - Hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

73

Phạm Minh Thủy

Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Đại học Luật

Thạc sĩ Quản lý hành chính công

74

Nguyễn Thị Thúy Nhung

Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

75

Bùi Thị Thanh Bình

Phó Giám đốc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

76

Nguyễn Thị Việt Hà

Phó chánh Văn phòng, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

77

Nguyễn Ngọc Đông

Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Đại học Sư phạm

78

Nguyễn Thị Tĩnh

Chánh Thanh tra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Thể dục thể thao

79

Lò Kiên Trinh

Phó phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Điện Biên

Đại học Luật, Tài chính

80

Phạm Thị Thanh Thanh

Phó trưởng Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

81

Đỗ Thị Ngọc Hương

Phó trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

82

Giàng Thị Kía

Phó Chánh Văn phòng, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Đại học CTXH

Đại học Luật

83

Phạm Đức Chiến

Phó trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết Khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

84

Đỗ Thành Trung

Phó Chánh Văn phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

85

Hoàng Hữu Côn

Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

86

Quàng Văn Phong

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Lâm nghiệp

87

Hoàng Minh Thắng

Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Thú y

88

Hà Thị Thúy

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

89

Điêu Thị Thúy Hà

Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

90

Lường Thu Hiền

Phó trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

91

Đào Duy Trình

Trưởng phòng Quản lý Di sản Nghiệp vụ văn hóa, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Lịch sử

92

Nguyễn Thị Loan

Phó phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Quản lý văn hóa

93

Dương Thị Chung

Trưởng phòng  Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Quản lý văn hóa dân tộc

94

Trần Văn Bình

Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học Thể dục thể thao

95

Phạm Văn Thăng

Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Đại học

96

Phùng Ngọc Hoàng

Thượng tá, Phó trưởng phòng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

97

Nguyễn Ngọc Tùng

Thiếu tá, Phó trưởng phòng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

98

Vũ Văn Hưng

Thiếu tá, Phó trưởng phòng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

99

Bùi Tâm Long

Thiếu tá, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

100

Nguyễn Thanh Hảo

Trung tá, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

101

Giàng A Mó

Trung tá, Phó trưởng phòng, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

102

Lò Ngọc Hòa

Thượng tá, Phó trưởng phòng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

103

Đỗ Ngọc Minh

Trung tá, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

104

Sùng A Viện

Đại úy, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

105

Nguyễn Duy Thái

Thượng tá, Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

106

Đinh Xuân Hồng

Trưởng ban, Ban Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

107

Trần Công Tuệ

Phó Trưởng phòng, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

108

Hoàng Văn Tiến

Phó Trưởng phòng, Phòng  An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

109

Nguyễn Mạnh Ngọc

Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

110

Đặng Trọng Bắc

Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

111

Lương Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

112

Pờ Bạch Long

Phó Trưởng phòng, Phòng  Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

113

Ngô Minh Đức

Phó Chánh Văn phòng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

114

Lê Thành Minh

Phó Chánh Văn phòng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

115

Lê Việt Thắng

Phó Trưởng phòng, Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Công an tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

116

Phạm Sóng Hoàng Long

 Chánh Thanh tra, Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Đại học Tài chính

117

Nguyễn Văn Hải

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

118

Lò Văn Thuấn

Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Chi cục Thủy Lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Thủy Lợi

119

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Trưởng phòng, Phòng Quản lý chất lượng Chi cục Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

120

Lò Thị Tươi

Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên

Đại học chuyên ngành Hành chính học

121

Phạm Đức Mạnh

Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý hoạt động Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Quản lý Xây dựng

122

Phan Thị Tân

Trưởng ban, Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đại học Công đoàn

123

Hà Thị Thanh Tâm

Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên

Thạc sỹ Quản lý kinh tế và chính sách, Đại học Kế toán

124

Trần Ngọc Diệp

Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

125

Nguyễn Xuân Hải

Thanh tra viên, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

126

Lê Anh Dũng

Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính, Bưu điện tỉnh Điện Biên

Đại học Luật, Thạc sỹ quản lý kinh tế

127

Nguyễn Thị Linh Nhâm

Chuyên viên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

128

Lê Trọng Hiếu

Giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

129

Nguyễn Thị Giang

Ủy viên Thư ký Hội Luật gia tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

130

Lê Thị Nhung

Chuyên viên Văn phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Đại học Luật

131

Nguyễn Thị Nhật

Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Chi cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

132

Giàng Thị Hoa

Công chức thanh tra chuyên ngành Chi cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông nghiệp

133

Trần Minh Quân

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Đại học Nông lâm

134

Lò Hải Dinh

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Nông nghiệp

135

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên Khoa Luật – Hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

136

Nguyễn Thị Hương

Giảng viên Khoa Luật – Hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

137

Đào Thị Liên

Giảng viên Khoa Luật – Hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

138

Phạm Thị Huyền

Giảng viên Khoa Luật – Hành chính, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên

Cử nhân Luật

139

Lại Văn Liến

Ban Tổ chức Chính sách – Kiểm tra – Phong trào, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên

Đại học Quân sự

140

Vương Kim Tám

Thanh tra viên chính, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Cử nhân Kinh tế

141

Cấn Thị Phương Nga

Thanh tra viên, Phòng Thanh tra Sở Công thương tỉnh Điện Biên

Đại học Quản trị Kinh doanh

142

Phạm Văn Thành

Kiểm lâm viên, phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên

Đại học Lâm nghiệp

143

Tô Thị Minh Hồng

Chuyên viên Phòng Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thạc sĩ Luật

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.744
Online: 91