Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 • BAN LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Đồng chí Phạm Đình Quế
  Giám đốc Sở
  ĐT: 02153.836.252
   

  Đồng chí Thiều Tất Phúc
  Phó Giám đốc Sở
  ĐT: 02153.838.236
 •  
 • Đồng chí Đỗ Xuân Toán
 • Phó Giám đốc Sở
 • ĐT: 0215.3827.080

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương
Phó Giám đốc Sở
ĐT: 02153.828.689

 

 •  
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.319.497
Online: 37