Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH BẠ ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

Stt

Phòng, đơn vị

Điện thoại liên hệ

1

Văn phòng Sở

 

 

Chánh văn phòng

02153.833.368

 

Phó Chánh Văn phòng

02153.836.187

 

Bộ phận văn thư

02153.825.336

 

Kế toán

02153.825.338

 

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

02153.838.306

2

Thanh tra Sở

02153.827.135

3

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản

02153.824.110

4

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

02153.837.588

5

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

02153.824.093

6

Phòng Hành chính tư pháp

02153.824.040

7

Phòng Bổ trợ tư pháp

02153.837.586

8

Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Điện Biên

02153.838.282

9

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Điện Biên

02153.825.751

10

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

02153.829.091

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.068
Online: 55