Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 20/02/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức phiên họp thường niên tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ trì phiên họp có đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Tham dự phiên họp thường niên còn có các đồng chí Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh là đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả trong năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (HĐPH) đã tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của tỉnh; ban hành và thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động; tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các thành viên Hội đồng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cùng với sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp và sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí thành viên HĐPH tỉnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng; đã truyền tải hầu hết nội dung cơ bản của các văn bản Luật và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng tới các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm 2022, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tỉnh và UBND các cấp đã tổ chức được 14.183 cuộc/đợt phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 546.144 lượt người tham dự; phát hành 236.909 bản tài liệu PBGDPL (trong đó có 1.273 tài liệu được đăng tải trên Internet). Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…), tổ chức hội nghị trong công tác PBGDPL, góp phần kịp thời truyền tải thông tin pháp luật, chính sách mới và các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

Cũng tại phiên họp, các Thành viên Hội đồng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023.

 Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã hoàn thành các nội dung chương trình phiên họp đề ra. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động Hội đồng năm 2022, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng đối với dự thảo các văn bản và yêu cầu các thành viên Hội đồng tiếp tục tư vấn cho UBND tỉnh ban hành và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2023, Chương trình PBGDPL và các Đề án PBGDPL; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phù hợp, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới sẽ góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, từ đó nâng cao nhận thức của Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.029.252
   Online: 96