Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

STT

Trạng thái

Họ và tên

Năm sinh

Số CMTND/ Hộ chiếu/ CCCD

Số thẻ CCV

Tổ chức HNCC

  1.  

Đang hành nghề

Mai Mạnh Toàn

1973

240553909

02/CCV

Văn phòng công chứng Điện Biên

  1.  

Đang hành nghề

Bùi Thị Nga

1980

040298275

01/CCV

Văn phòng công chứng Điện Biên

  1.  

Đang hành nghề

Nguyễn Việt Tùng

1979

040242622

04/CCV

Văn phòng công chứng Xuân Phúc

  1.  

Đang hành nghề

Cao Hồng Phong

1970

040224758

219/TP-CC

Văn phòng công chứng Xuân Phúc

  1.  

Đang hành nghề

Trần Đình Cường

1969

040197030

03/CCV

Phòng công chứng số 1 tỉnh Điện Biên

  1.  

Đang hành nghề

Vũ Ái Lê

1982

040244038

1114/TP-CCV

Phòng công chứng số 1 tỉnh Điện Biên

  1.  

Đang hành nghề

Đỗ Thị Thu Hằng

1975

040356628

1113/TP-CCV

Phòng công chứng số 1 tỉnh Điện Biên

  1.  

Đang hành nghề

Phạm Ngọc Thiệm

1965

040192043

05/CCV

Phòng công chứng số 1 tỉnh Điện Biên

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 255.348
Online: 3