Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81/STP-VP 21/01/2021 v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc cấp tỉnh, huyện, xã lĩnh vực tư pháp
73/STP-VP 19/01/2021 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 109/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
100/2019/NĐ-CP 30/12/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
40-CV/BTGTU 11/12/2020 tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khó XIV
1564/STP-PBGDPL 03/12/2020 Phối hợp khảo sát thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
28/2020/QĐ-UBND 24/11/2020 Quyết định ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất đẻ giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1481/STP-XDKTVB 19/11/2020 Xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL năm 2020
18/QĐ-TTHĐND 11/11/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
1403/STP-VP 05/11/2020 báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
21/2020/QĐ-UBND 03/11/2020 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh điện biên
1355/STP-BTTP 29/10/2020 Công văn hướng dẫn thanh toán hỗ trợ cho những người thực hiện giám định và người giúp việc
1348/STP-PBGDPL 28/10/2020 Đề cương Quý IV/2020
15/QĐ-TTHĐND 15/10/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
1042/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí lực chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14/QĐ-TTHĐND 07/10/2020 Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành quy chế bảo vệ bí mật của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
1186/QĐ-STP 01/10/2020 Về việc chấm dứt hợp đồng Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh
1187/QĐ-STP 01/10/2020 Về việc công nhận Cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
2802/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
972/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh bổ sung trong quý IV năm 2020
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 141.237
Online: 5