Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1293/STP-VP 25/08/2023 Các văn bản triển khai xây dựng Đề án VTVL, cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp năm 2023
1265/STP-VP 21/08/2023 về việc gửi nội dung giải đáp khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong triển khai công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2023
1260/STP-XDKTVB 19/08/2023 Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
13/2023/QĐ-UBND 18/07/2023 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
836/STP-XDKTVB 15/06/2023 v/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành kỳ 2019-2023.
839/STP-PBGDPL 15/06/2023 V/v gửi đề cương PBGDPL quý II/2023
529/STP-VP 20/04/2023 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định; phụ lục; bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các phòng Tư pháp cấp huyện năm 2023
439/KH-STP 04/04/2023 Kế hoạch xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp quý II năm 2023
440/STP-PBGDPL 04/04/2023 Gửi tin, bài, hình ảnh đăng tải trên Bản tin Tư pháp Điện Biên Quý II năm 2023.
372/STP-PBGDPL 23/03/2023 Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2023
115/KH-STP 02/02/2023 Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên (25/5/1983 – 25/5/2023)
103KH-STP 31/01/2023 Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI
01/2023/TT-BTP 16/01/2023 Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
2608/QĐ-BTP 30/12/2022 Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp
09/2022/TT-BTP 30/12/2022 Bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
54/2022/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, cung cấp thông tin, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2032/STP-PBGDPL 15/12/2022 Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2022
45/2022/QĐ-UBND 17/11/2022 Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên
1817/GM-STP 16/11/2022 Giấy mời Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2022
42/2022/QĐ-UBND 10/11/2022 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.028.970
Online: 109