Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1435/STP-VP 22/09/2022 Công văn triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2022-2023, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022-2023
704/QĐ-BTP 22/09/2022 V/v ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua và Phụ lục cách đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022
1371/STP-PBGDPL 14/09/2022 Đề cương PBGDPL Quý III
871/STP-PBGDPL 16/06/2022 Về việc gửi đề cương PBGDPL Quý II/2020
797/STP-VP 07/06/2022 rà soát, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022
787/QĐ-STP 06/06/2022 Ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022
704/STP-VP 26/05/2022 báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
601/STP-VP 10/05/2022 tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định; phụ lục; bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các phòng Tư pháp cấp huyện năm 2022
421/STP-PBGDPL 07/04/2022 Tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
509/QĐ-BTP 04/04/2022 V/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương năm 2022
334/BC-STP 18/03/2022 Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2022 của Sở Tư pháp
327/STP-PBGDPL 17/03/2022 V/v rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
307/STP-PBGDPL 15/03/2022 Đề cương PBGDPL quý I/2022
52-HD/BTGTU 24/02/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nghị định số 19/2022/NĐ-CP 22/02/2022 Nghị định Quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
173/STP-PBGDPL 16/02/2022 Về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
273/UBND-KTN 26/01/2022 tăng cường các biện pháp bố trí ổn định dân di cư tự do trước và sau Tết Nguyên đán năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do
76/KH-UBND 11/01/2022 Củng cố, kiện toàn và phát triển Thư viện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
70/UBND-KT 10/01/2022 Về việc phối hợp thực hiện Chương trình tuyên truyền "Điện Biên: Kiến tạo môi trường đầu tư phát triển kinh tế"
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.621
Online: 37