Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1200/GM-STP 17/09/2021 Tài liệu Hội nghị tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ,kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Tập huấn viên năm 2021
1204/GM-STP 17/09/2021 Tài liệu Hội nghị Phổ biến pháp luật năm 2021
3160/BTP-CNTT 13/09/2021 Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số ĐDCN khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử
1158/STP-VP 10/09/2021 Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2021-2022, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021-2022
828/BTTP-ĐGTS 01/09/2021 Chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
Kế hoạch số 878/KH-STP 14/07/2021 Kế hoạch xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp quý III năm 2021
Công văn số 880/STP-PBGDPL 14/07/2021 Đề cương Phổ biên giáo dục pháp luật Quý III/2021
Công văn 867/STP-PBGDPL 13/07/2021 Về việc sao gửi văn bản thông báo Danh mục sách pháp luật phát hành 6 tháng đầu năm 2021
Công văn số 860/STP-PBGDPL 12/07/2021 Về việc tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên năm 2021.
Công văn 617/HTQTCT-HT 09/07/2021 tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng đểđăng ký kết hôn tại Việt Nam
749/BC-STP 16/06/2021 Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 của Sở Tư pháp
731/STP-PBGDPL 11/06/2021 Công văn số 731/STP-PBGDPL gửi báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án PBGDPL
694/STP-PBGDPL 04/06/2021 Công văn số 694/STP-PBGDPLTuyên truyền, phổ biến video về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
135-CV/ĐUK 31/05/2021 Công văn sô135-CV/ĐUK Về việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt triển khai, tổ chức tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021
03/2021/TT-BTP 25/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
400/STP-PBGDPL 08/04/2021 Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luậtquý II/2021
880/UBND-NC 31/03/2021 Công văn số 880/UBDN-NC ngày 31/3/2021 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
186/HTQTCT-HT 18/03/2021 Về việc tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài; thông tin đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan)
295/BC-STP 17/03/2021 Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2021 của Sở Tư pháp
190/STP-PBGDPL 22/02/2021 Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020.
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 255.313
Online: 68