Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Phó Giám đốc: Lê Thị Diệu

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại: 0215.3827961

Email:

Phó Giám đốc: Trần Thị Sáu

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại: 0215.3826480

Email:

Kế toán: Phạm Thi Thu Thủy

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại: 0215.3825287

Email:

Chuyên viên: Bùi Thị Thúy An

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại:

Email:

Chuyên viên: Bùi Thị Thúy An

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại:

Email:

Chuyên viên: Lường Văn Bình

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại:

Email:

Chuyên viên: Giàng Thị Nhung

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại: 02153.838282

Email:

Chuyên viên: Mai Thanh Liêm

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại: 02153.740788

Email:

Trợ giúp viên: Lò Thị Khánh Hà

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại: 02153.506376

Email:

Chuyên viên: Vũ Thị Hồng Minh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại: 02153.506376

Email:

Chuyên viên: Nguyễn Đình Thắng

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại: 02153.506376

Email:

Chuyên viên: Nguyễn Thị Lan

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT

Điện thoại: 02153.506376

Email:

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 116.572
Online: 2