Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI, VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Cập nhật đến ngày 14 tháng 6 năm 2022)

 

I. DANH SÁCH VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

STT

Tên Văn phòng

Giấy đăng ký hoạt động

Địa chỉ

 

Ghi chú

1

Văn phòng Thừa phát lại Điện Biên

Số 01/TP- ĐKHĐ –TPL ngày 20/7/2021

Số nhà 156, tổ dân phố 9, phường Tân Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 

 

II. DANH SÁCH THỪA PHÁT LẠI

STT

Họ và tên

Quyết định

bổ nhiệm TPL

Nơi cư trú/tạm trú

Nơi đăng ký hành nghề

Ghi chú

1

Vũ Tuấn Anh

Số 2022/QĐ-BTP ngày 29/9/2020 của Bộ Tư pháp

Nơi cư trú: Ngõ 11, thôn Cư Trữ, xã Phương Định, Huyện trực Ninh tỉnh Nam Định

Nơi tạm trú: Số nhà 156, tổ dân phố 9, phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 

Văn phòng Thừa phát lại Điện Biên

Trưởng Văn phòng

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.765
Online: 32