Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 24/4/2023, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ và ra mắt các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp sau khi kiện toàn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hưng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đình Quế – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng, đơn vị và toàn thể công chức thuộc Sở.

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Đ/c Phạm Đình Quế - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng PBGD và TDTHPL

Thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; Thông báo số 412-TB/BTCTU ngày 18/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên và Thông báo số 877/TB-SNV ngày 21/4/2023 của Sở Nội vụ về công tác cán bộ; Sở Tư pháp đã thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo quy định. Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Toán – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt Lãnh đạo Sở công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Anh Hưng giữ chức vụ Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục và Theo dõi thi hành pháp luật thuộc Sở Tư pháp. Đồng thời, công bố và ra mắt 02 phòng chuyên môn thuộc Sở mới được sắp xếp, kiện toàn theo quy định tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 gồm: Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp; Phòng Phổ biến, giáo dục và Theo dõi thi hành pháp luật. Như vậy, sau khi sắp xếp, kiện toàn Sở Tư pháp gồm có 05 phòng chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

             

Ảnh: Ra mắt Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

 Ảnh: Ra mắt Phòng Phổ biến, giáo dục và Theo dõi thi hành pháp luật


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.029.114
   Online: 60