Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 09/02/2023, huyện Nậm Pồ tổ chức tập huấn công tác số hóa dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch. Đồng chí Nguyễn Hữu Đại, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023 huyện Nậm Pồ xác định việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch là nhiệm vụ cấp bách và là nhiệm vụ chính trị cần được các ngành, các cấp vào cuộc nhằm đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng có dữ liệu hộ tịch được số hóa để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đóng góp vào việc thực hiện đề án 06 về cơ sở dữ liệu dân cư và chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đại nhấn mạnh sự cần thiết của việc số hóa dữ liệu Sổ hộ tịch, lộ trình triển khai và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Giao các ngành Công an, Tư pháp, UBND các xã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.

Tại Hội nghị, 62 đại biểu là đại diện lãnh đạo Công an huyện, đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện, Phòng Tư pháp huyện, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã, Công chức Tư pháp - hộ tịch xã đã được nghe đồng chí lãnh đạo Phòng Tư pháp triển khai các văn bản của Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện về đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn huyện.

Hiện nay, huyện đã bố trí 702.939.232 đồng để triển khai việc số hóa 49.927 dữ liệu, tương đương với 1.310.377 trường thông tin cần nhập từ Sổ hộ tịch. Lộ trình thực hiện gồm: rà soát, đối sánh dữ liệu, lập danh sách chuyển giao dữ liệu để thực hiện số hóa Sổ hộ tịch hoàn thành trước ngày 20/3/2023; Thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch vào Phần mềm chuẩn hóa, tạo lập khai thác dữ liệu hộ tịch tỉnh Điện Biên, hoàn thành trước ngày 30/6/2023; Kết nối, chuẩn hóa dữ liệu từ phần mềm chuẩn hóa, tạo lập khai thác dữ liệu hộ tịch tỉnh Điện Biên vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử Bộ Tư pháp, hoàn thành trước ngày 30/8/2023. (Phần này là giai đoạn nghiệm thu và kết nối sử dụng).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn, hướng dẫn 04 bước rà soát, đối sánh thông tin trong Sổ hộ tịch bao gồm: Rà soát, phân loại Sổ hộ tịch; Tổ chức rà soát, đối sánh; Xử lý thông tin; Hoàn thành dữ liệu và chuyển giao về đơn vị có trách nhiệm số hóa Sổ hộ tịch.

Đ/c Phạm Văn Quyền - Phó Trưởng Công an huyện phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Qua công tác kiểm tra, rà soát tình hình lưu trữ sổ hộ tịch tại 15 xã và khi công dân đến yêu cầu giải quyết các giấy tờ hộ tịch cho thấy đây sẽ là giai đoạn khó khăn nhất để có thể làm sạch dữ liệu hộ tịch trước khi số hóa do Sổ hộ tịch. Vì vậy, Hội nghị cũng đã thảo luận để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo hoàn thành nhanh nhất lộ trình rà soát, đối sánh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.029.168
   Online: 56