Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 25/4/2023, Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay tổ chức họp giao ban công tác tư pháp quý I năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn thị xã. Tham dự có lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tại cuộc họp lãnh đạo Phòng Tư pháp đã thông qua nội dung chương trình buổi họp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I trên tất cả lĩnh vực, cụ thể: Phòng Tư pháp đã tích cực tham mưu UBND thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 trên bàn; Chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được tăng cường tập trung đến nhiều đối tượng; Công tác Hành chính tư pháp, quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực; 03/03 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thực hiện tốt Chương trình hành động Quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn thị xã; Tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 06-02-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch trên địa bàn góp phần quan trọng vào việc triển khai thi hành pháp luật, đảm bảo giữ gìn sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông qua kết quả trên, tại cuộc giao ban, các công chức Tư pháp-Hộ tịch đã tham gia thảo luận sôi nổi và đưa ra những nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở một số lĩnh vực như: Hộ tịch; thực hiện rà soát, đối sánh thông tin của công dân giữa sổ hộ tịch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chứng thực; cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền,…

Kết luận cuộc họp, bà Trần Thị Nụ, Trưởng phòng Tư pháp thị xã đã giải đáp các thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ và những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Tư pháp của công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường. Qua đó công chức tư pháp-hộ tịch các xã, phường nắm bắt kịp thời và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác tư pháp-hộ tịch trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.638.581
   Online: 18