Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch số 1703/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên Về Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước năm 2022 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ngày 03/10 - 06/10/2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính số 1 của tỉnh do đồng chí Vũ Minh Hồng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại 02 UBND huyện và 04 Sở. Làm việc với đoàn kiểm tra có lãnh đạo các Sở, UBND các huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, UBND huyện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác CCHC được Lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Tình hình thực hiện kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị đến thời điểm kiểm tra đạt 80% kế hoạch đề ra. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết  hồ sơ đảm bảo đúng hạn theo quy định. Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi trên môi trường mạng đạt tỷ lệ 100%, Ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử đạt trên 97%.


Thông qua kiểm tra, các thành viên Đoàn đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc tại đơn vị. Đồng chí Vũ Minh Hồng- Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được và kiến nghị với các đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2022 mà Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh đã chỉ ra và các giải pháp nâng cao chỉ số, chấm điểm trong cải cách hành chính các đơn vị năm 2022.  Trên cơ sở kết luận của Đoàn Kiểm tra, các đơn vị đã nghiệm túc tiếp thu để tiếp tục chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội tại địa phương ngày càng phát triển.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.194.387
   Online: 52