Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

z3915248532335_f7362fd07867cd1b9af7c9bcc682842dThực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh giai đoạn 2020-2022, trong tháng 9/2022 Sở Tư pháp đã tổ chức đánh giá việc áp dụng thí điểm Bộ Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật Tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ Tài liệu hướng dẫn hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở để làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện các Bộ Tài liệu trước khi trình Hội đồng khoa học tỉnh công nhận.

Từ tháng 01/2022 đến tháng 5/2022, Sở Tư pháp đã triển khai các hoạt động tập huấn, hướng dẫn áp dụng thí điểm 03 Bộ Tài liệu gồm: Bộ Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật Tiếp cận thông tin tại cơ sở, Bộ Hỏi - Đáp về thực hiện Luật Tiếp cận thông tin tại cơ sở và Bộ Tài liệu hướng dẫn hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở tại các huyện Điện Biên, Mường Chà, Tuần Giáo và 08 xã trực thuộc các huyện (gồm các xã Hua Thanh, Thanh Nưa thuộc huyện Điện Biên; xã Mường Mươn, Mường Tùng và Thị trấn Mường Chà thuộc huyện Mường Chà; xã Tỏa Tình, Quài Tở, Chiềng Đông thuộc huyện Tuần Giáo). Ngay sau khi được tập huấn, UBND cấp huyện, xã thực hiện thí điểm đã tập trung chỉ đạo thực hiện áp dụng các Bộ Tài liệu vào quá trình giải quyết nhiệm vụ chuyên môn. Để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và vướng mắc, bất cập nhằm tiếp tục hoàn thiện các Bộ Tài liệu, Sở Tư pháp đã tổ chức 03 hội nghị đánh giá việc áp dụng thí điểm các Bộ Tài liệu tại 03 huyện với 230 lượt người tham dự.

Tại Hội nghị đánh giá, các đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi, thảo luận về kết quả, hiệu quả áp dụng các Bộ Tài liệu và những vướng mắc, bất cập cần điều chỉnh, bổ sung đối với các Bộ Tài liệu. Qua đánh giá cho thấy cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương được lựa chọn thí điểm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hoạt động thí điểm; chủ động xây dựng, ban hành văn bản triển khai thực hiện và tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nguồn lực để đảm bảo triển khai thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin theo quy định. Thông qua việc quán triệt, phổ biến nội dung của 03 bộ tài liệu đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân về vị trí, vai trò, nội dung, phạm vi tiếp cận thông tin, từ đó thực hiện tốt trách nhiệm công khai, cung cấp thông tin cung như yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin cũng như trách nhiệm, quy trình thực hiện nghiệp vụ hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc áp dụng thí điểm các Bộ Tài liệu còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, công tác chỉ đạo điều hành và ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Qua việc đánh giá đã giúp Sở tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các Bộ Tài liệu đảm bảo phù hợp với cơ sở trong quá trình áp dụng vào thực tiễn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.611
   Online: 29