Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 17-18/10/2022, Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ do bà Bùi Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, đồng chủ trì buổi làm việc có ông Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đoàn kiểm tra và các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tư pháp.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn đã nghe đồng chí Phạm Đình Quế – Giám đốc Sở báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên năm 2022, trong đó có một số kết quả nổi bật như: Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua chuyên đề năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, của tỉnh; thường xuyên đổi mới với nhiều giải pháp, sáng kiến nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác chỉ đạo, điều hành đã nhận được sự hưởng ứng và tích cực tham gia của đông đảo CCVC, NLĐ trong ngành góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 14/01/2022 về Công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2022 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành  Kế hoạch số 89/KH-STP ngày 20/01/2022 triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022 bám sát nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Cụ thể, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm số 90/CTr-UBND ngày 12/01/2022 về công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên với 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp; xây dựng và triển khai Kế hoạch chi tiết thực hiện công tác Tư pháp năm 2022 với 285 nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ Tư pháp phát động như“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành và điều kiện thực tế tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã có ý kiến thảo luận, trao đổi và đề nghị Sở Tư pháp làm rõ một số nội dung trong báo cáo, phân tích ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, giải pháp và đề nghị bổ sung thêm kết quả để đánh giá rõ nét công tác thi đua, khen thưởng.

Thông qua buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Lãnh đạo Sở Tư pháp. Bên cạnh đó cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại Sở và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị Sở Tư pháp đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và đề nghị “Trong thời gian tới, rất mong Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến các Phòng, Trung tâm và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở một cách toàn diện và sâu rộng hơn. Trong đó, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp các cuộc vận động do UBMTTQVN tỉnh, đoàn thể tỉnh phát động gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, quan tâm chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền đăng tin, bài viết về các tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Chú trọng đến công tác biểu dương, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước khi đủ điều kiện, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các tập thể, cá nhân trong ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao’’./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.194.279
   Online: 61