Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Trong những năm qua, hoạt động công chứng có vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước. Để nâng cao chất lượng hoạt động công chứng, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội Công chứng theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022. Đến nay, toàn tỉnh có 5 công chứng viên đang hoạt động tại 3 đơn vị hành nghề công chứng.

Ngày 16 tháng 10 năm 2022 Sở Tư pháp long trọng tổ chức Đại hội Công chứng viên nhiệm kỳ 2022-2027, tại Đại hội đề ra mục tiêu bảo đảm cho Hội công chứng viên tỉnh hoạt động hiệu quả, thiết thực, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công chứng viên, tham gia xây dựng các chuẩn mực của nghề công chứng, phát triển hội viên đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân.

Trong hoạt động chuyên môn, Hội sẽ tạo điều kiện để các công chứng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới về công chứng, kỹ năng, nghiệp vụ cho hội viên các tổ chức hành nghề công chứng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề công chứng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

 Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Đại hội Công chứng viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thông qua chương trình hoạt động, điều lệ, bầu ban chấp hành Hội với 03 công chứng viên; Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Hội với 02 công chứng viên, lãnh đạo Hội 02 công chứng viên./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.194.428
   Online: 51