Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 23/6/2022, Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, đồng chủ trì buổi làm việc có ông Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đoàn kiểm tra và các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tư pháp.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn đã nghe đồng chí Đỗ Xuân Toán – Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên năm 2022, trong đó có một số kết quả nổi bật như: Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức phong trào thi đua chuyên đề năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành; thường xuyên đổi mới với nhiều giải pháp, sáng kiến nhất là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác chỉ đạo, điều hành đã nhận được sự hưởng ứng và tích cực tham gia của đông đảo CCVC, NLĐ trong ngành góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Thực hiện hiệu quả Quyết định số 214/QĐ-BTP ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2022, Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Sở Tư pháp Điện Biên đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” bám sát nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 của Chính phủ, Bộ Tư pháp và của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Cụ thể, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm số 90/CTr-UBND ngày 12/01/2022 về công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên với 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp; xây dựng và triển khai Kế hoạch chi tiết thực hiện công tác Tư pháp năm 2022 với 285 nhiệm vụ, đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện 153/285 nhiệm vụ, đạt 53,6% theo Kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ Tư pháp phát động như“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành và điều kiện thực tế tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã có ý kiến thảo luận, trao đổi và đề nghị Sở Tư pháp làm rõ một số nội dung trong báo cáo, phân tích ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, giải pháp và đề nghị bổ sung thêm kết quả để đánh giá rõ nét công tác thi đua, khen thưởng.

Thông qua buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Lãnh đạo Sở Tư pháp. Bên cạnh đó cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị Sở Tư pháp đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và đề nghị Trong thời gian tới, rất mong Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; thực hiện tốt các quy định về công tác thi đua, khen thưởng; chủ động, linh hoạt đưa ra những giải pháp, những cách làm hay để phong trào thi đua của ngành tư pháp tại địa phương ngày càng thiết thực có chiều sâu được đông đảo công chức, viên chức trong Ngành tích cực hưởng ứng với quyết tâm cao, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các tập thể, cá nhân trong ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao’’./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.432
   Online: 74