Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Con nuôi; Văn bản số 160/CCN-PL&QLCNTN ngày 07/4/2022 của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp về việc kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Chương trình số 473/CTr-STP của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

Sáng ngày 26/4/2022, Đoàn kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước của Cục nuôi con nuôi - Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Con nuôi làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. Về phía Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên có đồng chí Phạm Đình Quế –Giám đốc Sở và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Điện Biên Phủ Phủ; Lãnh đạo và công chức phòng Hành chính Tư pháp, đại diện Phòng Bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư Pháp.

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn đã nghe đồng chí Đỗ Xuân Toán – Phó Giám đốc Sở Tư pháp thông qua báo cáo số 501/BC-STP về kết quả thực hiện công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong báo cáo cũng nêu rõ các kết quả đạt được trong công tác xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Luật Nuôi con nuôi; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nuôi con nuôi và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết việc Nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi; Công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài. Từ đó cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác đăng ký nuôi con nuôi trong thời gian sắp tới.

Ảnh: Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

Qua nghe báo cáo của Sở Tư pháp và kiểm tra thực tế tại 05 xã, phường thuộc Thành phố Điện Biên Phủ; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên của Ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan. Đồng thời Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các phương án nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.479.657
   Online: 50