Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Chiều ngày 25/12/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Quế - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đ/c Trần Thanh Hưng - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tư pháp cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kết quả thực hiện các phong trào thi đua; kết quả thực hiện dân chủ tại cơ quan;  Công khai tài chính cơ quan và tài chính Công đoàn năm 2021

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức thuộc Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và 100% đã biểu quyết đồng tình, thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 của Sở.

Tại Hội nghị, đại diệnđại diện Lãnh đạo Sở  và Lãnh đạo Công đoàn cơ sở đã Ký kết giao ước thi đua năm 2022 dưới sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm phát động phong trào thi đua với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động, tạo động lực mạnh mẽ động viên công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên công đoàn Sở hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở Tư pháp năm 2022, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 ngay từ đầu năm, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và xây dựng, phát triển đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của ngành Tư pháp.

 
   

Ảnh: Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở và đồng chí Trần Thanh Hưng – Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2022

Kết luận Hội nghị, đ/c Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan trong năm 2021 và đề nghị mỗi công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp cần không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra cùng toàn ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên góp phần phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 1.357.136
   Online: 122