Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Trong hai ngày, từ ngày 28 đến ngày 29/7/2021, UBND huyện Nậm Pồ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và triển khai các văn bản mới về công tác Tôn giáo, Cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ, Thi đua khen thưởng và theo dõi thi hành pháp luật năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Nậm Pồ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, từ ngày 28/7/2021 đến ngày 29/7/2021 UBND huyện Nậm Pồ đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và triển khai các văn bản mới về công tác Tôn giáo, Cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ và Thi đua khen thưởng năm 2021 cho công chức cấp huyện, cấp xã được giao phụ trách các công tác này.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Nội vụ truyền đạt những nội dung về: Tín ngưỡng, Tôn giáo; thi đua khen thưởng, trong đó tập trung triển khai các nội dung mới về thi đua khen thưởng; Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước về Tôn giáo; Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Tôn giáo; Công tác vận động và một số tình huống thường gặp trong công tác tôn giáo ở cơ sở. Bên cạnh đó, các đại biểu đã được Báo cáo viên phòng Nội vụ huyện truyền đạt những nội dung về văn thư lưu trữ; Báo cáo viên của phòng Tư pháp huyện triển khai những nội dung về cải cách hành chính, những kinh nghiệm trong việc thực hiện cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời lồng ghép nội dung tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Thông qua hội nghị đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ công chức làm công tác Tôn giáo, Cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ và Thi đua khen thưởng cấp huyện, cấp xã. Góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong mọi lĩnh vực công tác.
Năm 2020 là năm đầu tiên huyện Nậm Pồ xếp vị trí thứ nhất về về Chỉ số cải cách hành chính trong 10 huyện, thị xã, thành phố (với Chỉ số cải cách hành chính đạt tỷ lệ trung bình là 77,03%), tăng 9 bậc so với năm 2018 và năm 2019. Để ghi nhận kết quả này, kết thúc Hội nghị tập huấn lãnh đạo UBND huyện đã tặng giấy khen cho 02 tập thể, 04 cá nhân đã có thành tích trong công tác Cải cách hành chính năm 2020, trong đó 01 cá nhân thuộc Phòng Tư pháp huyện./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.668
   Online: 30