Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 15/3/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Đình Quế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Tư pháp.

Đ/c Đỗ Xuân Toán, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, sự nỗ lực của BCHCĐ nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là:

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng được lợi thế của internet và các trang mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điện tử của cơ quan. Thực hiện biên tập, xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh miền núi phía bắc; biên soạn, phát hành đề cương giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành; viết tin, bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp/Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên. Biên soạn, in ấn tờ gấp pháp luật cấp phát đến người dân. Tổ chức nhiều đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các thôn/bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn….. Từ đó, vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên.

Thứ hai: Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc (Tổ chức các cuộc thi như: Cầu lông, đẩy gậy, kéo co, bóng đá mini; tổ chức đóng góp quỹ để hỗ trợ gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiên tai, dịch bệnh…). Đã phát động đoàn viên công đoàn tham gia các cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ” với trên 20 đoàn viên tham gia; phát động và quán triệt triển khai đồng bộ phong trào “1 triệu sáng kiến” tới toàn thể đoàn viên, lao động và đã có 22 sáng kiến gửi tham gia.

Thứ ba: Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Sở và Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp đã phối hợp phát động các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Đã tổ chức được các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề riêng của công đoàn qua đó có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan Sở Tư pháp.

Thứ tư: Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phạm Đình Quế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp biểu dương và ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Tư pháp, trên cơ sở đó hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị còn hạn chế. Các hoạt động Công đoàn chưa có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Đồng chí đề nghị BCHCĐ khóa mới cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Đình Quế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua. Là một trong các đơn vị thành viên tích cực phối hợp tổ chức các cuộc thi do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa quan BCHCĐ Sở Tư pháp nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐCS, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức…

Đồng chí Trần Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnhphát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Thiều Tất Phúc, Phó Giám đốc Sở được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028, BCHCĐ cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đoàn viên công đoàn bỏ phiếu bầu  BCHCĐ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 07 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.


 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.029.212
   Online: 59