Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 29/12/2022, Sở Tư pháp Điện Biên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 nhằm tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Quế – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm và toàn thể công chức, viên chức của Sở.

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức đã  được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023; Báo cáo Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Công khai tài chính Công đoàn.
            Năm 2022, ngành Tư pháp Điện Biên đã đạt được những kết quả, thành tựu đáng khích lệ: Công tác tham gia ý kiến, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng và thời gian. Các dự thảo văn bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND, góp phần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, hạn chế những quy định, mâu thuẫn hoặc không phù  hợp do cơ quan Nhà nước cấp trên ban hành.

            Trong năm, công tác tự kiểm tra, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện, giúp cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản, loại bỏ được những văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong tỉnh. Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được chú trọng triển khai, đóng góp tích cực trong việc xây dựng sự khối đoàn kết, giảm thiểu tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận và tham gia phát biểu ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp; trong đó, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc, công tác đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, sự phối hợp của các Phòng, Trung tâm thuộc Sở...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,  đồng chí Phạm Đình Quế đề nghị ngay từ đầu năm 2023 toàn thể công chức, viên chức các Phòng, Trung tâm thuộc Sở bắt tay ngay vào triển khai xây dựng thực hiện các Kế hoạch công tác trọng tâm của ngành Tư pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra để hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên (25/5/1983 – 25/5/2023). Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.194.356
   Online: 74