Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch số 625/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ngày 22/11/2022, Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2022.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đình Quê – Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Đến dự Hội nghị còn có gần 120 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành tỉnh; Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; công chức chuyên môn  thuộc Sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Quế – Giám đốc Sở đã nêu lên vai trò và tầm quan trọng của việc cập nhật các quy định mới của pháp luật đến các đại biểu trong thực thi nhiệm vụ và quá trình áp dụng pháp luật vào thực tế. Cũng tại Hội nghị, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự nghiêm túc tiếp thu, chủ động tham mưu cho cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và áp dụng pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu một số chuyên đề, văn bản: Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021; Nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 quy định về cơ sở dữ liệu điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Bên cạnh việc triển khai các nội dung, Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận về các quy định của pháp luật, nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định của pháp luật trên thực tế để trao đổi, tháo gỡ trong quá trình triển khai thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.029.121
   Online: 60