Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kế hoạch số 570/KH-UBND ngày 05/3/3021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên triển khai thực Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; Kế hoạch số 339/KH-STP ngày 26/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên về thực hiện việc kê khai và công khai bản kê tài sản, thu nhập lần đầu, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã Tổ chức Hội nghị hướng dẫn Kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho công chức, viên chức thuộ diện phải kê khai tài sản theo quy định.

Tại Hội nghị, đ/c Phạm Đình Quế - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở đã  quán triệt các văn bản triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên triển khai thực Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập;  Kế hoạch của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên về thực hiện việc kê khai và công khai bản kê tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định.

Để triển khai đúng, đạt hiệu quả nội dung kê khai tàì sản, đ/c Báo cáo viên của Văn phòng Sở  đã hướng dẫn, trao đổi, giải đáp các thắc mắc trực tiếp trên bản kê tài sản, thu nhập cho 34 công chức, viên chức giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên đang công tác tại các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên là người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Nhờ vậy, đến thời hạn quy định, 100% công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu tham dự Hội nghị đã nắm bắt được cách thức , nội dung kê khai tài sản và đảm bảo kê khai đủng, đủ theo yêu cầu, thời hạn đặt ra.

                                                                                 Khánh Hà

                                                                               Thanh tra Sở


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 288.644
   Online: 28