Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Năm 2020, phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ tăng cường đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, nâng cao hiệu quả công tá về đích sớm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020), Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nậm Pồ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, kỷ cương của đội ngũ công chức trong ngành Tư pháp huyện Nậm Pồ nhằm tạo động lực và sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2020. Ngay từ đầu năm 2020, Tư pháp huyện Nậm Pồ đã chủ động, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các văn bản của tỉnh, của ngành, của huyện, khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả trên nhiều mặt. Tính đến tháng 11/2020 phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ đã tham mưu triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2020 trong một điều kiện biên chế thiếu, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp; là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và định hướng công tác nhiệm kỳ mới; là năm phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị khác của tỉnh, của huyện phải kể đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, của ngành đó là:

Tại cấp huyện, UBND huyện Nậm Pồ đã có những chỉ đạo nhằm thay đổi phương pháp làm việc, cách thức xây dựng kế hoạch như: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch trên cơ sở kế hoạch của từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đối với từng nội dung cần xác định rõ thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành; cuối năm căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá xếp loại thi đua. UBND triển khai thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc như thực hiện chữ ký số, thực hiện gửi, nhận văn bản qua hệ thống phần mềm hồ sơ công việc, áp dụng các cuộc họp “không giấy”, tạo điều kiện để các phòng, ban thực hiện giao ban chuyên môn trực tuyến…

Về phía ngành Tư pháp, năm 2020 tiếp tục triển khai việc về phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2020; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải pháp thực hiện cụ thể, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn; tiếp tục triển khai bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng của phòng Tư pháp cấp huyện năm 2020 nhằm đảm bảo việc đánh giá, xếp loại cuối năm 2020 đối với các phòng Tư pháp một cách khách quan, công bằng.

Do Kế hoạch đã được xây dựng và phân công nhiệm vụ cụ thể, các tiêu chí chấm điểm được xác định rõ ràng, các nội dung công việc được được nhận định rõ nét thông qua việc yêu cầu tài liệu kiểm chứng; các kết luận kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn…nên tạo điều kiện thuận lợi để phòng Tư pháp tham mưu và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả chỉ số cải cách hành chính do Tư pháp phụ trách cũng như kết quả tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng của phòng Tư pháp huyện năm 2020 đạt số điểm tuyệt đối.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tư pháp năm 2021, huyện đã đưa ra các giải pháp sau:

(1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các lĩnh vực do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các đơn vị chủ trì thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác cụ thể; ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện;

(2) Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã;

(3) Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp; kịp thời chỉ đạo để tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tư pháp;

(4) Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê công tác tư pháp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới lề lối làm việc;

(5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác chuyên môn và chuẩn bị để triển khai thực hiện Đề án quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch và quản lý dân cư; cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp;

(6) Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đề nghị khen thưởng, suy tôn kịp thời các tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, hướng tới các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2021 và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Nậm Pồ xác định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để mỗi cán bộ, công chức Tư pháp huyện Nậm Pồ không ngừng phát huy tinh thần theo đúng phương châm mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nậm Pồ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Đổi mới, Phát triển”; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của ngành, của huyện trong những năm đầu nhiệm kỳ mới.

             Phạm Thị Ngân

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 139.746
   Online: 8