Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 24/8, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tiến hành buổi công bố giá giá đã trả của khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng 19 thửa đất tại khu A, tổ dân phố 7, thị trấn Mường Chà (huyện Mường Chà).

Theo đó, thực hiện Hợp đồng đấu giá tài sản số 147/2023/HĐ-TTQLĐĐ-TTDVĐGTS, ngày 02/8/2023 giữa Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản về việc đấu giá quyền sử dụng 19 thửa đất tại khu A, tổ dân phố 7, thị trấn Mường Chà (huyện Mường Chà). Sau khi thực hiện đầy đủ  trình tự, thủ tục theo quy định, ngày 24/8/2023 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tiến hành buổi công bố giá đã trả của khách hàng tham gia đấu giá. Kết quả cụ thể như sau: Đấu giá thành 06 thửa đất (thửa đất số 44; 46; 47; 59; 75; 76) tại khu A, tổ dân phố 7, thị trấn Mường Chà. Tổng giá khởi điểm 06 thửa đất: 1.950.425.400 đồng; tổng giá trúng đấu giá 06 thửa đất: 2.021.200.000 đồng; chênh lệch giữa giá khởi điểm với giá trúng đấu giá: 61.774.600 đồng; thù lao thu về Trung tâm dịch vụ đấu giá: 8.254.546 đồng; nộp thuế nhà nước 825.454 đồng.

Đấu giá không thành 13 thửa đất (thửa đất số 45; 58; 63; 64; 66; 77; 78; 79; 80; 93; 103; 15; 38) tại khu A, tổ dân phố 7, thị trấn Mường Chà. Lý do đấu giá không thành: Không có khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Hình ảnh liên quan đến buổi công bố giá đã trả của khách hàng tham gia đấu giá


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.500
   Online: 29