Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 Thực hiện Công văn số 638-CV/ĐUK ngày 18/7/2023 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên về việc sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và xây dựng nội dung, lịch sinh hoạt chuyên đề quý 3, quý 4 năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp; ngày 26/7/2013, Chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Các nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng Chi bộ bốn tốt tại Chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2023”.

Xây dựng “Chi bộ bốn tốt” nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm xác định được việc đăng ký và xây dựng chi bộ bốn tốt nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022

                Đồng chí Đỗ Xuân Toán chỉ đạo buổi sinh hoạt

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của đảng viên, viên chức, người lao động, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể.

Ý thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng chi bộ bốn tốt, sáng ngày 31/08/2023 Chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý III với sự tham gia của 100 % đảng viên thuộc Chi bộ. Buổi sinh hoạt có sự tham dự và chỉ đạo của  đồng chí Đỗ Xuân Toán – Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Sau phần trình bày báo cáo đề dẫn của đồng chí Lê Thị Diệu – Phó bí thư Chi bộ về các nội dung; giải pháp xây dựng chi bộ bốn tốt gắn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sôi nổi, thẳng thắn thảo luận về những nội dung, tiêu chí xây dựng “chi bộ bốn tốt”, cụ thể: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; xây dựng chi bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; xây dựng cán bộ, đảng viên tốt.

Kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đỗ Xuân Toán đã ghi nhận, đánh giá cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, đồng thời đồng chí đã bổ

sung, định hướng, gợi mở làm rõ thêm một số nội dung giúp các đảng viên trong Chi bộ nhận thức, xác định đúng vấn đề, nội dung, tiêu chí xây dựng “chi bộ bốn tốt” theo quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và nhiệm vụ của từng đảng viên. Trên cơ sở đó, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng “chi bộ bốn tốt” của từng đảng viên, của Chi bộ trong thời gian qua; từ đó, có kế hoạch, giải pháp cho thời gian tiếp theo./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.194.477
   Online: 56