Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sở Tư pháp đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Điện Biên và được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.dienbien.gov.vn/vi/home-dbn. 

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ các cá nhân, tổ chức có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên qua số điện thoại: 02153.838.306 để được hỗ trợ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.389
   Online: 76