Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách TTHC và chuyển đổi số được Cấp ủy, lãnh đạo Sở, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đã đạt được một số kết quả nổi bật:

Ngày 17/5/2022 Sở Tư pháp đã thực hiện phóng sự ngắn trao đổi về công tác chuyển đổi số của đơn vị và của ngành tại địa phương trên đài truyển hình của tỉnh Điện Biên https://dienbientv.vn/truyen-hinh/thoi-su/202205/thoi-su-ngay-17-5-2022-5776983/. Đội ngũ công chức, viên chức Sở tích cực tham gia viết tin bài giới thiệu văn bản pháp luật, tuyên truyền các nội dung pháp luật quy định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở để phục vụ người dân. 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết được đăng tải kịp thời, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở; đồng thời thực hiện liên kết đến Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo theo quy định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm: Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 1.221 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết 1.196 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết trước hạn1.196 hồ sơ); tổng số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 25 hồ sơ. Không có hồ sơ quá hạn. Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của các TTHC cung cấp trực tuyến 783/1221 hồ sơ, đạt 64,1 %.

Sở đã thực hiện triển khai cài đặt, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản TDOffice tới các phòng chuyên môn, nhằm tiết kiệm tối đa về chi phí hành chính đồng thời phục vụ thuận tiện cho công tác quản lý và điều hành. Thực hiện phát hành 100% văn bản đi bằng chứng thư số trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản TD Office. Triển khai, sử dụng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh hiệu quả 100% hồ sơ giải quyết TTHC tại Một cửa Sở được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa của tỉnh (trừ Lĩnh vực Lý lịch tư pháp thực hiện song song trên phần mềm chuyên ngành của Bộ Tư pháp). Hiện nay,  Sở đã cung cấp 69/129 TTHC dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, tố chức và doanh nghiệp.

Nhìn chung, công tác cải cách TTHC và chuyển đổi số của đơn vị trong thời gian qua được Cấp ủy, lãnh đạo Sở đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.461
   Online: 27