Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 24/11/2023 Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên (Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 và góp ý vào Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng – Chủ trì Hội nghị; các đồng chí thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng và tập thể Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên (Trung tâm).

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác phối hợp liên ngành về TGPL và triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023 (Thông tư liên tịch số 10). Theo đó, công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng được các ngành thành viên Hội đồng quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Vụ việc tham gia tố tụng do các cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến Trung tâm, Chi nhánh TGPL chiếm trên 60% tổng số vụ việc tham gia tố tụng thụ lý trong năm. Trên cơ sở kết quả phối hợp; Trung tâm thụ lý trong kỳ báo cáo là 607 vụ việc cho 607 lượt người thuộc diện được TGPL (Vụ việc bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự là 569 vụ việc cho 569 lượt người; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ việc dân sự là 38 vụ việc cho 38 lượt người).

Năm 2023, Trung tâm đã cấp phát theo nhu cầu của các cơ quan/đơn vị các lợi tờ gấp pháp luật, tờ tin, biểu mẫu… phục vụ cho việc triển khai các hoạt động phối hợp. Cụ thể, đã cấp phát 3.300 Tờ gấp pháp luật về TGPL, 19 Bảng tin về TGPL, 86 Tờ thông tin về TGPL, 09 Hộp tin, 02 USB chứa nội dung về TGPL và 02 Sổ theo dõi vụ việc TGPL cho các cơ quan tiến hành tố tụng).

Cũng tại Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã thẳng thắn đánh giá những vướng mắc, khó khăn trong công tác phối hợp về TGPL năm qua như: Tổng số vụ việc có người thuộc diện được TGPL được cung cấp dịch vụ TGPL chỉ chiếm khoảng 40 % tổng số vụ việc thụ lý, giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng và chủ yếu là vụ án hình sự; diện đối tượng được TGPL chủ yếu tập trung vào đối tượng là người dân tộc thiểu số cứ trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; việc triển khai các hoạt động thể hiện tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 10 và các biểu mẫu ban hành kèm theo chưa được quan tâm đúng mức…Trên cơ sở đánh giá những vướng mắc còn tồn tại, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các ngành thành viên Hội đồng quan tâm hơn nữa đến công tác thực hiện trách nhiệm phối hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10 của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành mình; trong đó cần chú trọng quan tâm đến việc giải thích về quyền được TGPL cho các nhóm đối tượng yếu thế khác phù hợp với quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Hội nghị cũng đã tham gia ý kiến vào việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng trong năm tới. Theo đó, năm 2024 Hội đồng tiếp tục phát huy hiệu quả những kết quả đã đạt được; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp về TGPL theo Thông tư liên tịch số 10. Các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra với mục tiêu tiếp tục nâng cao số lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng, nhằm giúp nhóm người “yếu thế” thực sự được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Hội đồng đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh Hồng đồng cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: tăng cường quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức trong các ngành thành viên nâng cao trách nhiệm phối hợp về TGPL theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10; tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp về TGPL, chú trọng đến hiệu quả vụ việc; tăng cường mối liên hệ giữa các ngành thành viên với Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực Hội đồng để phản ánh kịp thời hoạt động của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm trong công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.387
   Online: 75