Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

STT

Tên văn bản

I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 1.  

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

 1.  

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 1.  

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 1.  

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

II

VĂN BẢN KHÁC

1

Kế hoạch số 2934/KH-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/N -CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2

Kế hoạch số 3048/KH-UBND ngày 18/07/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.596
   Online: 80