Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 03 tháng 8 năm 2023 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 87/TB-TTDVĐGTS về đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Bản Ten, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm quản lý đất đai huyện Mưởng Chà.

Địa chỉ: Tổ dân phố số 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 8 năm 2023 tại hội trường trụ sở HĐND-UBND thị trấn Mường Chà. Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại Khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

- Nơi có tài sản đấu giá: Khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

STT

Thửa số

Loại đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Bước giá/tối đa không hạn chế (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ

(đồng)

1

44

ODT

102,1

330.191.400

5.000.000

66.000.000

200.000

2

45

ODT

102,4

331.161.600

5.000.000

66.000.000

200.000

3

46

ODT

102,9

332.778.600

5.000.000

66.000.000

200.000

4

47

ODT

103,9

336.012.600

5.000.000

67.000.000

200.000

5

58

ODT

123,8

400.369.200

5.000.000

80.000.000

200.000

6

59

ODT

98,5

318.549.000

5.000.000

63.000.000

200.000

7

63

ODT

100,8

325.987.200

5.000.000

65.000.000

200.000

8

64

ODT

102,2

330.514.800

5.000.000

66.000.000

200.000

9

66

ODT

117,9

381.288.600

10.000.000

76.000.000

200.000

10

75

ODT

97,6

315.638.400

5.000.000

63.000.000

200.000

11

76

ODT

98,1

317.255.400

5.000.000

63.000.000

200.000

12

77

ODT

97,3

314.668.200

5.000.000

62.000.000

200.000

13

78

ODT

98,4

318.225.600

5.000.000

63.000.000

200.000

14

79

ODT

99,2

320.812.800

5.000.000

64.000.000

200.000

15

80

ODT

99,8

322.753.200

5.000.000

64.000.000

200.000

16

93

ODT

159,1

514.529.400

10.000.000

102.000.000

500.000

17

103

ODT

106,9

302.163.540

5.000.000

60.000.000

200.000

18

15

ODT

112,2

357.199.920

5.000.000

71.000.000

200.000

19

38

ODT

106,2

338.098.320

5.000.000

67.000.000

200.000

Tổng

2.029,3

6.508.197.780

 

1.068.000.000

4.100.000

Thời gian nộp tiền đặt trước (giấy nộp tiền đặt trước bản gốc): Từ 7 giờ 30 phút ngày 21/08/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/08/2023; trong giờ hành chính ngày làm việc (trừ  thứ 7, CN và các ngày lễ) bằng hình thức chuyển khoản:  

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

+ Số tài khoản: 115603390999; Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm nghiên cứu hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phong bì đựng phiếu trả giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 08/08/2023 đến ngày 17 giờ 00 phút 21/08/2023 (trong giờ hành chính, ngày làm việc) tại Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà (Địa chỉ: Tổ dân phố số 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký có đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ và tiền đặt trước đúng thời gian quy định. Trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì không được đăng ký tham gia đấu.

Điều 7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

2. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.843.568./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.215.383
   Online: 25