Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 09 tháng 5 năm 2023 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 46/TB -TTĐGTS về việc bán đấu giá 03 xe ô tôcủa ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Điện Biên.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Bản Ten, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

 2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank chi nhánh tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Số 884, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 4, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

                  Stt

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá tối thiểu/tối đa không hạn chế (đồng)

Tiền mua

hồ sơ (đồng)  

Tiền đặt trước (20% giá KĐ) Làm tròn đến triệu đồng

1

Xe ô tô MITSUBISHI, biển kiểm soát: 27H - 2452

90.000.000

1.000.000

150.000

18.000.000

2

Xe ô tô TOYOTA, biển kiểm soát: 27H - 2475

39.000.000

1.000.000

100.000

7.800.000

3

Xe ô tô MITSUBISHI, biển kiểm soát: 27H - 2530

90.000.000

1.000.000

150.000

18.000.000

Tổng cộng

219.000.000

 

400.000

43.800.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí cho việc chuyển quyền sở hữu tài sản và các chi phí có liên quan khác.

Khách hàng tham gia đấu giá có thể đăng ký tham gia 03 tài sản hoặc 01 tài sản.

Tiền đặt trước được nộp vào số tài khoản: 8900211000065 tại  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Điện Biên. Đơn vị thụ hưởng tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Thời gian nộp tiền đặt trước từ 7 giờ 30 phút  ngày 19/5/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/5/2023 (Trong giờ hành chính, ngày làm việc).

4. Thời hạn, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/5/2023 đến ngày 18/5/2023 tại Agribank chi nhánh tỉnh Điện Biên (trong giờ hành chính, ngày làm việc).  

Địa chỉ: Số 884, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 4, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và nhận hồ sơ và phiếu trả giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

 Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 12/5/2023 đến ngày 17 giờ 00 phút 19/5/2023 (trong giờ hành chính, ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ:  Bản Ten, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  

- Điều kiện tham gia đấu giá: Khách hàng có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự. Trừ những người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 24/5/2023 tại Hội trường tầng 3 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Bản Ten, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.215.426
   Online: 51