Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận vào làm viên chức

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND 05/01/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thuờng xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc tỉnh Điện Biên năm 2023;

Căn cứ Công văn số 517/SNV-CCVC ngày 08/3/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp;

Sở Tư pháp thông báo tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận

- Số lượng: 01 người.

- Vị trí việc làm tiếp nhận: Viên chức Kế toán, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp.

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Đối tượng tiếp nhận: Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc) đang làm công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Hạng chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên; mã số 06.031

2. Hình thức, nội dung tiếp nhận

Tổ chức kiểm tra, sát hạch theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Tổ chức sát hạch

+ Hình thức sát hạch: Phỏng vấn

+ Nội dung sát hạch: Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Đăng ký dự tuyển; thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; số điện thoại liên hệ

- Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 và Hồ sơ quy định (tại khoản 3 Điều 13) của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ (30 ngày): Từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 13/4/2023.

- Địa điểm và địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên - Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Số điện thoại liên hệ: 0215.3833.368

4. Thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch

a) Thời gian: Dự kiến thực hiện trong tháng 4/2023; Sở Tư pháp sẽ gửi Thông báo tới các hồ sơ đủ điều kiện theo quy định.

b) Địa điểm: Tại Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường MườngThanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Trên đây là Thông báo tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. Thông báo này được đăng tải công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.263
   Online: 47