Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM  2023

1. Số lượng biên chế cần tuyển, số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển: Chỉ tiêu: 01; Đơn vị cần tuyển: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp; Vị trí việc làm cần tuyển: 01 Viên chức pháp lý; Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên; Ngành/chuyên ngành: Luật; Luật Kinh tế; Luật Dân sự; Mã số ngạch dự tuyển: Chức danh nghề nghiệp Chuyên viên, mã số 01.003

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng điều kiện cụ thể của vị trí dự tuyển nêu tại mục Số lượng biên chế cần tuyển, số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển. Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Thực hiện các nội dung ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định hiện hành.

3. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; số điện thoại liên hệ: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/02/2023 đến hết ngày 03/3/2023; Địa điểm và địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Số điện thoại liên hệ: 0215.3833.368.

4. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Hình thức: Xét tuyển

- Nội dung: Thực hiện theo 2 vòng gồm: Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi: Phỏng vấn. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng, hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến thực hiện trong tháng 3/2023; Sở Tư pháp sẽ gửi Thông báo tới các thí sinh dự tuyển đảm bảo theo quy định

- Địa điểm xét tuyển: Tại Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Địa chỉ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)./.

                                                                                    

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.215
   Online: 50