Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển và

hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức Sở Tư pháp năm 2022

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 3553/QĐ-SNV ngày 13/9/2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức Sở Tư pháp năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Tư pháp năm 2022 thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể như sau:

1. Kết quả trúng tuyển

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Địa chỉ hiện nay

Chuyên môn

Vị trí trúng tuyển

Số điện thoại liên hệ

Trình độ

Ngành/ Chuyên ngành

1

Nguyễn Thị Cẩm Tú

1998

Kinh

Bản Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Đại học

Luật

Công chức Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

0981.226.980

 

2. Thời gian hoàn thiện hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người trúng tuyển phải đến Sở Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

3. Thành phần hồ sơ

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Một số lưu ý

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Tư pháp sẽ đề nghị Sở Nội vụ ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Tư pháp sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Nhận được thông báo này, đề nghị người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng công chức Sở Tư pháp năm 2022. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Tư pháp (qua Văn phòng Sở); số điện thoại: 02153.833.368 để được giải quyết./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.431.439
Online: 1