Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG NĂM 2022

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

S

TT

Họ tên người tập s

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi cư trú

S, ngày, tháng, năm của Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng/Số, ngày, tháng, năm của Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng (1)

Ngày, tháng, năm ghi tên người tập sự vào S

Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Họ tên, số thẻ của công chứng viên hướng dẫn tập sự

Những thay đổi trong quá trình tp sự (2)

Kết quả tp sự (3)

Nam

Nữ

1

Nguyễn Cảnh Phương

 16/01/1966

 

Số nhà 91, bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 34843/2022/BDNV

Số ngày vào sổ: 981/QĐ-HVTP ngày 02/8/2022

22/8/2022

Văn phòng Công chứng Xuân Phúc

Cao Hồng Phong

Số 219/TP-CC

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.375
   Online: 89