Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH

Người tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Tổ chức nhận tập sự

Người hướng dẫn tập sự

Số CCHN/ Thẻ ĐGV

Ngày bắt đầu tập sự

Ngày kết thúc tập sự

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Phạm Huyền Trang

 

01/6/1988

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Nông Văn Thắng

2214/TP/ĐG-CCHN

04/ĐGV

21/7/2022

04/11/2022

Đã tập sự hành nghề đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên từ ngày 04/5/2022 đến 20/7/2022

2

Nguyễn Đình Đức

14/02/1987

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Nông Văn Thắng

2214/TP/ĐG-CCHN

04/ĐGV

21/7/2022

04/11/2022

Đã tập sự hành nghề đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên từ ngày 04/5/2022 đến 20/7/2022

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.194.281
   Online: 63