Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều 22/01 Hội đồng phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Quế - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ trì Hội nghị; các đồng chí là lãnh đạo các ngành thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Hội đồng), thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng và tập thể Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 cho thấy, trong năm qua Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Điện Biên luôn bám sát mục tiêu, nội dung hoạt động của kế hoạch công tác và tình hình thực tiễn của địa phương để có các biện pháp chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng.

Với sự phối hợp hiệu quả của các ngành thành viên Hội đồng, công tác TGPL trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Số vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng đã thực hiện trong kỳ báo cáo của Hội đồng là 575 vụ việc cho 521 người thuộc diện được TGPL (trong đó: bào chữa trong các vụ án hình sự là 437 vụ việc cho 392 người, 114 vụ việc dân sự cho 109 người, 01 vụ việc hành chính cho 01 người). Đối tượng được TGPL chủ yếu là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (chiếm 89%); còn lại là người có công với cách mạng, trẻ em và các đối tượng khác (chiếm 11%).

Để triển khai phối hợp truyền thông về TGPL, Trung tâm TGPL đã cấp phát 340 mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, 37 tờ tin, 8 hộp tin 450 tờ gấp pháp luật về TGPL cho các cơ quan có thẩm quyền tố tụng…

Có thể nói, quá trình thực hiện công tác phối hợp theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/06/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã đạt được những hiệu quả nhất định. Công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng đã được các ngành thành viên chú trọng; được thực hiện việc giới thiệu và chuyển yêu cầu TGPL của người dân đến Trung tâm TGPL, số lượng thông báo về TGPL tăng cao so với cùng kì năm trước. Người thực hiện TGPL đề xuất ý kiến tại phiên tòa, phần lớn được Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận và được ghi vào bản án, Quyết định của Tòa án.

 Tại hội nghị, các thành viên phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng trong việc thực hiện công tác phối hợp về TGPL; tập trung nâng cao nhận thức về chính sách TGPL, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL; quán triệt cho đội ngũ cán bộ nâng cao trách nhiệm phối hợp về TGPL; tăng cường mối quan hệ với Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của hội đồng, cơ quan quản lý nhà nước về TGPL.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư Pháp đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà công tác phối hợp về TGPL đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý trong thời gian tới Hội đồng cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm: tăng cường việc chấp hành các quy định về TGPL của các cơ quan tiến hành tố tụng. Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Luật trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/06/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân sân tối cao hướng dân thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng./.

                                                                     Trịnh Thị Hồng Nhung

     Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 288.579
   Online: 24