Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 10/12/2020, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2020 - 2023.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023; nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ngành Tư pháp và Tòa án nhân dân các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác này trong thời gian tới, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2023.

Tham dự và chủ trì Lễ ký kết có đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp và đ/c Phạm Văn Nam – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; các đồng chí là đại diện lãnh đạo hai ngành Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và Trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc hai ngành cùng tham dự, chứng kiến buổi Lễ. Đại diện cho hai ngành phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Phạm Văn Nam đã khẳng định việc ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2020 - 2023 sẽ tạo bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành; thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới sẽ thúc đẩy sự lành mạnh trong các mối quan hệ dân sự, giảm thiểu các vụ việc khiếu kiện kéo dài đối với Tòa án nhân dân các cấp, góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.   

                                                                                      Phòng PBGDPL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.197.173
   Online: 39