Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 27/3/2023, Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 03/TB-A6QG ngày 10/01/2023 của Công ty đấu giá hợp danh số 6 quốc gia về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh, địa điểm kinh doanh (Chi nhánh Điện Biên Công ty đấu giá hợp danh số 6 quốc gia) và Văn bản số 733/TB-CCTKV ngày 22/3/2023 của Chi cục thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ-Mường Ẳng về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã có Quyết định số 405/QĐ-STP ngày 28/3/2023 về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Điện Biên Công ty Đấu giá hợp danh số 6 quốc gia.
Căn cứ Điều 213 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên ban hành Thông báo số 414/TB-STP  ngày 29/3/2023 Về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Điện Biên Công ty Đấu giá hợp danh số 6 quốc gia./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.394
   Online: 71