Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

1. Chỉ tiêu, số lượng; vị trí việc làm tuyển dụng: Chỉ tiêu: 01; đơn vị cần tuyển: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; vị trí việc làm cần tuyển: Chuyên viên theo dõi thi hành pháp luật. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên. Ngành/chuyên ngành: Luật; Luật Kinh tế; Luật Hành chính. Chức danh nghề nghiệp/mã số dự tuyển: Chuyên viên mã số 01.003.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng điều kiện cụ thể của vị trí dự tuyển nêu tại mục Chỉ tiêu, số lượng; vị trí việc làm tuyển dụng

Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Thực hiện các nội dung ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định hiện hành.

3. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; số điện thoại liên hệ: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/7/2022. Địa điểm (địa chỉ) tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tư pháp - Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại liên hệ: 0215.3833.368. Lệ phí tuyển dụng: thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

4. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển: Hình thức: Thi tuyển; Nội dung: Thực hiện theo 2 vòng gồm: Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi, gồm 3 phần: Kiến thức chung; Ngoại ngữ; Tin học (trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2). Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi: Phỏng vấn. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm: 100 điểm.

- Địa điểm thi tuyển: Tại Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 12, phường MườngThanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

                                                                                 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.657
   Online: 28