Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

TT Họ và tên người tập sự Năm sinh Tổ chức nhận tập sự Người hướng dẫn tập sự Số CCHN/thẻ đấu giá viên Ngày bắt đầu tập sự Ngày kết thúc tập sự Ghi chú
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nguyễn Đình Thắng 28/03/1994   Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên Nguyễn Thị Dung 100/TP/ĐG-CCHN 26/4/2022 25/10/2022  
2 Phạm Huyền Trang   28/03/1988 Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên Nguyễn Văn Khánh 1008/TP/ĐG-CCHN 04/5/2022 04/11/2022  
3 Nguyễn Đình Đức 14/02/1987   Công ty Đấu giá hợp danh Điện Biên Hoàng Thị Thu Quỳnh 2047/TP/ĐG-CCHN 04/5/2022 04/11/2022  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.502
   Online: 30