Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 12 phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ:

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất với đất số BB393893do UBND thành phố Điện Biên phủ cấp ngày 28/01/2011, Thửa đất số 84+85; tờ bản đồ số 313-IV-C-b; diện tích 90 m2, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng.

 Địa chỉ thửa đất: Tổ 1, p. Mường Thanh, Tp. Điện Biên phủ, T. Điện Biên.

- Giá khởi điểm tài sản (lần 5): 710.677.800 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mươi triệu sáu trăm bẩy mươi bẩy nghìn tám trăm đồng).

- Bước giá: 5.000.000 đồng

- Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 142.100.000 đồng (làm tròn đến trăm nghìn đồng).

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

- Giá trên đã bao gồm thuế thu nhân cá nhân, chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

* Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền trong các ngày 05/10; 06/10; 07/10/2021 (Trong giờ hành chính ngày làm việc) vào số tài khoản: 36010000375094 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên. Tên chủ TK: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

* Lưu ý: Khách hàng phải nộp tiền vào số tài khoản trên trước 17 giờ ngày 07/10/2021.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá.

Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nhận hồ sơ, phong bì phiếu trả giá: Từ 7giờ ngày 22/9/2021 đến 17 giờ ngày 05/10/2021 (trong ngày, giờ làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8 giờ ngày 22/9/2021 đến 16 giờ ngày 05/10/2021 tại thực địa tài sản. Địa chỉ: tổ 1, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Dự kiến hồi 8 giờ 30 phút, ngày 08/10/2021 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả tổ chức, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sảnTrừ những hộ gia đình, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại  khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 12 phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ:

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất với đất số BB393893do UBND thành phố Điện Biên phủ cấp ngày 28/01/2011, Thửa đất số 84+85; tờ bản đồ số 313-IV-C-b; diện tích 90 m2, mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng.

 Địa chỉ thửa đất: Tổ 1, p. Mường Thanh, Tp. Điện Biên phủ, T. Điện Biên.

- Giá khởi điểm tài sản (lần 5): 710.677.800 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mươi triệu sáu trăm bẩy mươi bẩy nghìn tám trăm đồng).

- Bước giá: 5.000.000 đồng

- Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm: 142.100.000 đồng (làm tròn đến trăm nghìn đồng).

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

- Giá trên đã bao gồm thuế thu nhân cá nhân, chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

* Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền trong các ngày 05/10; 06/10; 07/10/2021 (Trong giờ hành chính ngày làm việc) vào số tài khoản: 36010000375094 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên. Tên chủ TK: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

* Lưu ý: Khách hàng phải nộp tiền vào số tài khoản trên trước 17 giờ ngày 07/10/2021.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá.

Thời gian tham khảo, bán hồ sơ và nhận hồ sơ, phong bì phiếu trả giá: Từ 7giờ ngày 22/9/2021 đến 17 giờ ngày 05/10/2021 (trong ngày, giờ làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8 giờ ngày 22/9/2021 đến 16 giờ ngày 05/10/2021 tại thực địa tài sản. Địa chỉ: tổ 1, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Dự kiến hồi 8 giờ 30 phút, ngày 08/10/2021 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả tổ chức, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sảnTrừ những hộ gia đình, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại  khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.496
   Online: 36