Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà.

          Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở HĐND - UBND, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 22 thửa đất ở tại khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

- Tổng giá khởi điểm (22 thửa đất): 7.799.820.000 đồng( Bằng chữ: Bảy tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

- Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cụ thể như sau:

STT

Thửa

Loại

Diện tích

Đơn giá

Giá khởi điểm/thửa

Bước giá tối thiếu - Tối đa không hạn chế (đồng)

Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm làm tròn đến triệu đồng

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

số

đất

( m2 )

(đồng/m2)

(đồng)

(đồng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

4

ODT

104,30

3.183.600

332.049.480

5.000.000

66.000.000

200.000

2

10

ODT

108,30

3.183.600

344.783.880

5.000.000

68.000.000

200.000

3

11

ODT

109,10

3.183.600

347.330.760

5.000.000

69.000.000

200.000

4

12

ODT

108,40

3.183.600

345.102.240

5.000.000

69.000.000

200.000

5

13

ODT

119,60

3.183.600

380.758.560

5.000.000

76.000.000

200.000

6

14

ODT

117,40

3.183.600

373.754.640

5.000.000

74.000.000

200.000

7

15

ODT

112,20

3.183.600

357.199.920

5.000.000

71.000.000

200.000

8

17

ODT

111,10

3.183.600

353.697.960

5.000.000

70.000.000

200.000

9

18

ODT

110,60

3.183.600

352.106.160

5.000.000

70.000.000

200.000

10

19

ODT

109,60

3.183.600

348.922.560

5.000.000

69.000.000

200.000

11

20

ODT

109.00

3.183.600

347.012.400

5.000.000

69.000.000

200.000

12

21

ODT

119,40

3.183.600

380.121.840

5.000.000

76.000.000

200.000

13

22

ODT

118,60

3.183.600

377.574.960

5.000.000

75.000.000

200.000

14

23

ODT

118,00

3.183.600

375.664.800

5.000.000

75.000.000

200.000

15

24

ODT

105,90

3.183.600

337.143.240

5.000.000

67.000.000

200.000

16

25

ODT

106,30

3.183.600

338.416.680

5.000.000

67.000.000

200.000

17

26

ODT

106,20

3.183.600

338.098.320

5.000.000

67.000.000

200.000

18

28

ODT

106,10

3.183.600

337.779.960

5.000.000

67.000.000

200.000

19

29

ODT

120,90

3.183.600

384.897.240

5.000.000

76.000.000

200.000

20

30

ODT

120,40

3.183.600

383.305.440

5.000.000

76.000.000

200.000

21

31

ODT

102,40

3.183.600

326.000.640

5.000.000

65.000.000

200.000

22

38

ODT

106,20

3.183.600

338.098.320

5.000.000

67.000.000

200.000

Tổng cộng

 

2.450,00 

 

7.799.820.000

 

1.549.000.000

4.400.000

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 31/8; 01/9/2021 đến 17 giờ ngày 06/9/2021 (trong ngày làm việc, giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản: 8900211000065 tại Ngân hàng NN&PTNT – Chi nhánh tỉnh Điện Biên.

- Tên chủ tài khoản:Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phong bì đựng phiếu trả giá: Từ 7 giờ ngày 17/8/2021 đến 17 giờ ngày 31/8/2021 (trong ngày làm việc, giờ hành chính) tại Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 31/8/2021 (khách hàng liên hệ trực tiếp với Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà để được hướng dẫn xem trực tiếp tài sản tại thực địa các thửa đất đấu giá thuộc khu A, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường UBND thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

7. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà. Trừ những hộ gia đình, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại  khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 hoặc 02153.843.568./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.638
   Online: 35