Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Căn cứ Kết quả xét tuyển tuyển viên chức vị trí: Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức. Sở Tư pháp ban hành thông báo số 1048/TB-STP ngày 23/8/2021 kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức vị trí: Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp năm 2021 như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 01;

2. Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển: 02 hồ sơ;

3. Tổng số thi sinh dự phỏng vấn (Vòng 2): 02 thí sinh;

4. Tổng số thí sinh không dự phỏng vấn (Vòng 2): 0 thí sinh;

5. Kết quả và dự kiến người trúng tuyển như sau: 01 người;

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

Dân tộc

 

Địa chỉ hiện nay

 

Trình độ văn hóa

 

Trình độ chuyên môn (chuyên ngành)

 

Tổng điểm

xét tuyển dụng

Ghi chú

 

Nam

 

Nữ

 

 

Điểm vòng 2

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

 

1

Phí Minh Hiếu

1999

 

Kinh

Số nhà 174, tổ dân phố 3, phường Thanh Bình TP Điện Biên Phủ

12/12

Cử nhân/ Luật

72,5

0

72,5

Dự kiến trúng tuyển

 

2

Quàng Thị Thanh

 

1997

Thái

Số nhà 663, tổ dân phố 4, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ

12/12

Cử nhân/ Luật học

41,5

5

46,5

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.239
   Online: 37